Stypendia 2017/2018

przybory

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że od 1 sierpnia  do 15 września 2017 r. można  składać wnioski o stypendia szkolne.

Wnioski o przyznanie pomocy materialnej w roku szkolnym 2017/2018 należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wyrach do 15 września 2017 roku.  Miesięczna wysokość dochodów na osobę w rodzinie ucznia, uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 514,00 zł (netto).

Więcej informacji oraz formularz wniosku dostępny jest w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wyrach.

wniosek do pobrania http://gopswyry.eu/wp-content/uploads/2017/08/wniosek-nowystyp.szkol_..docx

Posted in Aktualności

Informacja 500 +

500_plus

WNIOSKI I SPRAWY ZWIĄZANE Z ŚWIADCZENIEM 500+,

ŚWIADCZENIEM RODZINNYM I FUNDUSZEM ALIMENTACYJNYM

SĄ PRZYJMOWANE W GODZINACH:

PONIEDZIAŁEK       8.00 – 11.00      13.00 – 16.30

WTOREK                    8.00 – 11.00      13.00 – 15.00

ŚRODA                        8.00 – 11.00      13.00 – 15.00

CZWARTEK               8.00 – 11.00       13.00 – 15.00

PIĄTEK                       8.00 – 11.00        12.00 – 13.30

 

Powyższe godziny przyjęć spowodowane są usprawnieniem organizacji pracy sekcji świadczeń rodzinnych w celu szybkiego rozpatrywania wniosków.

 

Posted in Aktualności

Plan dyżurów psychologa

lipiec

5 lipca

12 lipca – urlop

19 lipca – urlop

26 lipca

Na wizytę można umówić za pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społecznej tel 32 323 0238

Miejsce dyżurów Świetlica Środowiskowa w Gostyni

 

 

Posted in Aktualności

Wnioski na nowy okres zasiłkowy: 500+, świadczenia rodzinne oraz fundusz alimentacyjny.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do
świadczenia wychowawczego – „Rodzina 500+”
na nowy okres zasiłkowy 2017/2018 będą przyjmowane 
od dnia 1 sierpnia 2017 r w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wyrach

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z kompletem dokumentów do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczenia przysługującego za miesiąc październik następuje do dnia 31 października.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczenia przysługującego za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada.

W okresie zasiłkowym 2017/2018 należy wykazać dochody za rok 2016 uwzględniając wszystkie zmiany dochodów każdego członka rodziny.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy 2017/2018 będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2017 r
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wyrach

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z kompletem dokumentów do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia danego roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

 

W okresie zasiłkowym 2017/2018 należy wykazać dochody za rok 2016 uwzględniając wszystkie zmiany dochodów każdego członka rodziny.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres 2017/2018 można składać od dnia 1 sierpnia 2017 r
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wyrach

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego złoży wniosek do dnia 31 sierpnia wraz z kompletem dokumentów, ustalenie prawa do świadczeń oraz ich wypłata przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października.

W przypadku złożenia wniosku kompletnego w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada.

W okresie świadczeniowym 2017/2018 należy wykazać dochody za rok 2016 uwzględniając wszystkie zmiany dochodów każdego członka rodziny.

UWAGA

Do wniosków złożonych na nowy okres zasiłkowy 2017/2018 członkowie rodziny, którzy rozliczają się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym są zobowiązane dołączyć zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, które zawiera informacje  odpowiednio o:

a) formie opłacanego podatku,

b) wysokości przychodu,

c) stawce podatku,

d) wysokości opłaconego podatku

− w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy.

 

 

Posted in Aktualności

Punkt wsparcia dla osób doznających przemocy – już działa

   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyrach informuje, że od dnia 17 maja 2017 w ramach Punktu uruchomiono dyżury psychologa. Doświadczony specjalista przyjmuje  osoby w budynku Gminnej Świetlicy Środowiskowej w Gostyni, ul. Pszczyńska 370 w środy od godziny 16 15 do 18 15.

Plan dyżurów na czerwiec:

7 czerwca

14 czerwca

21 czerwca

28 czerwca

Miejsce dyżurów może ulec zmianie o czym będziemy informować na bieżąco.

Na wizytę można umówić za pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społecznej tel 32 323 0238

Posted in Aktualności

Film PO PZ – Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Posted in Aktualności

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

56cb68021cbcaafb2ce7be4455cac47eOd dnia 20.02.2017 do 24 02 2017 w godzinach:

poniedziałek od 9,00 do 17,00

wtorek, środa , czwartek, piątek od 9,00 do 15,00

prokuratorzy Prokuratury Rejonowej w Mikołowie będą udzielać porad prawnych osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

Osoby zainteresowane uzyskaniem porady otrzymają informację o dyżurze wyznaczonych w tym celu prokuratorów w sekretariatach mieszczących się w pokojach numer 25 i 29 siedziby Prokuratury Rejonowej w Mikołowie przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 13

Posted in Aktualności

Nowe kryteria dochodowe – żywność

Program Operacyjny “Pomoc Żywnościowa 2014-2020″. W związku ze zmianą kryterium dochodowego od dnia 1 stycznia 2017 r. Obecne kryterium wynosi 200% kryterium uprawniającego  do świadczeń z pomocy społecznej, tj.

1268zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz

1028zł dla osoby w rodzinie

Więcej informacji => TUTAJ

Posted in Aktualności

Informacja 500 +

500_plusW związku z licznymi pytaniami mieszkańców dotyczącymi świadczenia wychowawczego 500+ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że wnioski na nowy okres zasiłkowy można będzie składać od 1 sierpnia 2017r.

Ponadto informujemy, że ulegają zmianie godziny przyjmowania Klientów w sprawach dotyczących świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych i funduszu alimentacyjnego:

Poniedziałek              9.00 – 16.30

Wtorek – Czwartek  9.00 – 14.30

Piątek                          9.00 – 13.00

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyrach przyjmuje w każdy

poniedziałek od 13.00 do 15.00.

Posted in Aktualności

Spotkanie z św. Mikołajem

SPOTKANIE Z MIKOŁAJEM

mikolaj-2016001trGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyrach, we współpracy z Gminnymi Świetlicami Środowiskowymi z Wyr i Gostyni, 7 grudnia 2016 roku, zorganizował spotkanie mikołajkowe dla 61 dzieci.

Tegoroczne Mikołajki odbyły się w Gminnej Świetlicy Środowiskowej w Gostyni. 7 grudnia,  o godzinie 16:00, zgromadzone dzieci, przywitali Elf z Mikołajką, którzy umilili dzieciom czas, do przybycia najważniejszego gościa. Była muzyka, tańce, mnóstwo dobrego humoru i zabawy. Kiedy pojawił się Mikołaj, dzieci były radosne i roześmiane. Każde dziecko miało okazję przywitać się z Mikołajem, zrobić sobie z nim zdjęcie. Wszystkie dzieci otrzymały paczkę ze słodyczami. Po wizycie Mikołaja, impreza trwała nadal, znowu zabrzmiała muzyka a dzieci mogły sprawdzić swój talent wokalny śpiewając karaoke.

GOPS Wyry, dziękuje wszystkim dzieciom za przybycie i wspaniałą zabawę, a Świetlicom Środowiskowym z Wyr i Gostyni, dziękuje za dobrą  współpracę przy organizacji Mikołajek.

mikolaj-2016003tr

mikolaj-2016002tr

Posted in Aktualności