Baza teleadresowa podmiotów oraz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie w województwie śląskim

NOWA BAZA : Kopia 2019.07.29-baza

Posted in Aktualności

Projekt -Nowa droga do zatrudnienia 60 osób biernych zawodowo

Aktywizacja zawodowa osób w wieku 50+ oraz osób niepełnosprawnych w wieku 30+ z województwa śląskiego”

Projekt „Nowa droga do zatrudnienia (…)” ma na celu podniesienie poziomu aktywności zawodowej  i skierowany jest do 60 osób (w tym 30 osób po 50 roku życia oraz 30 osób niepełnosprawnych po 30 roku życia), biernych zawodowo, zamieszkujących województwo śląskie.

kontraktor plakat_1

Posted in Aktualności

Nowy okres zasiłkowy – Rodzina 500+

597ee9df99878_o_fullGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyrach informuje, że wnioski           o przyznanie świadczenia wychowawczego 500+ na nowy okres zasiłkowy można składać od 1 lipca wyłącznie drogą elektroniczną.

Od 1 sierpnia będzie można składać wnioski  również w formie papierowej w siedzibie Ośrodka.

Zgodnie ze  zmianą w rządowym programie „Rodzina 500+” od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze będzie przyznawane również na pierwsze dziecko bez względu na dochód rodziny.

Rodzice, którzy mają obecnie przyznane świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci do 30 września 2019 r., składają od 1 lipca 2019 r. jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci.

W ten sposób otrzymają od 1 lipca prawo do świadczenia na pierwsze dziecko (na które obecnie nie pobierają 500+), natomiast od                     1 października br. na pozostałe dzieci (na które świadczenia są już przyznane do 30 września 2019 r.)

 

Jeżeli rodzice złożą wniosek do 31 sierpnia 2019 roku, wypłata świadczenia nastąpi do końca października 2019 roku.

Składając wniosek  o świadczenie wychowawcze w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r.,  wypłaty będą realizowane na nowych zasadach wraz z wyrównaniem od 1 lipca.

Jeśli wnioski zostaną złożone po 31 sierpnia, przyznanie świadczenia oraz jego wypłata nastąpią w terminie do 3 miesięcy od daty złożenia wniosku.

Jeśli rodzic dziecka złoży wniosek po 30 września, świadczenie będzie wypłacone od miesiąca złożenia wniosku bez wyrównania za minione miesiące.

Od 1 lipca 2019 r. w przypadku wniosków składanych przez rodziców samotnie wychowujących dziecko prawo do świadczenia wychowawczego nie będzie już uzależnione od ustalenia alimentów na dziecko od drugiego rodzica.

Posted in Aktualności

“Świadome rodzicielstwo” – projekt socjalny

20190321_115933Projekt socjalny „Świadome rodzicielstwo” jest realizowany przez pracownika socjalnego – Magdalenę Sierżant, która jest zatrudniona w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wyrach. W ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych, jest słuchaczką szkolenia w zakresie specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny – specjalność: Praca socjalna z osobą i rodziną z problemem przemocy.  Jednym z głównych zadań w/w szkolenia jest napisanie i zrealizowanie projektu socjalnego, który odnosi się do zdiagnozowanych potrzeb w gminie Wyry i jest związany z tematyką szkolenia.

Czytaj więcej

Posted in Aktualności

Teraz możesz aplikować o środki z PFRON nie wychodząc z domu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyrach w ramach projektu  pt. “System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON” mającego na celu usprawnienie procesu aplikowania o środki finansowe za pomocą ogólnopolskiego systemu informatycznego SOW, pozyskał tablet umożliwiający złożenie wniosku o dofinansowanie, a nawet podpisanie umowy w postaci elektronicznej bez dodatkowych wizyt w Urzędzie. Skorzystać z tego udogodnienia mogą osoby nie tylko niepełnosprawne ale tez osoby nie mające dostępu do komputera bądź internetu. Pracownicy socjalni mogą teraz w domu pomóc złożyć wniosek, a także udzielać pomocy w wypełnianiu dokumentów drogą elektroniczną. Wystarczy, że osoba chętna skontaktuje się z tut. Ośrodkiem pod numerem telefonu 32-323-02-38 lub inna drogą. Dalej, więcej informacji dotyczących platformy -> SOW

sdr

Posted in Aktualności

Klub senior + w marcu

plakat marzec 2019

Posted in Aktualności

UWAGA Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

52352343_2198179633571848_461087287803904000_n

Posted in Aktualności

Grudzień w klubie

plakat grudzień 2018

Posted in Aktualności

Potrafię się zatrzymać – kampania

Polecamy zajrzeć na stronę kampanii dużo ciekawych informacji na temat karcenia dzieci klapsem i negatywnego wpływu takie zachowania na nasze dzieci

Polecamy!!!!

https://rodzice.fdds.pl/wiedza/

Posted in Aktualności

Od Konfliktu do Niebieskiej Karty- dyżur konsultanta

Dyżur konsultanta dla rodzin w konflikcie i przemocy odbywa się od 1 sierpnia od 14:00 do 15:00  w Budynku Ochotniczej Strazy Pożarnej w Wyrach przy ul. Pszczyńskiej 78.

w ramach punktu uzyskasz pomoc w zakresie:

- prowadzenia mediacji rodzinnej

- rozmów motywujących  i wspierających

- pomoc w rozwiązywaniu konfliktów w rodzinie

- wyciszania konfliktów małżeńskich

- udzielanie pełnej informacji na temat przemocy w rodzinie

Informacja a  powstała w ramach projektu socjalnego „ Od konfliktu do Niebieskiej Karty” Przeciwdziałanie konfliktowi i zachowaniom przemocowym w rodzinach Gminy Wyry”

Lider projektu: Przemysław Ryszka

Partnerzy:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyrach

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wyrach

Posted in Aktualności