Powiatowy Zespół ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności o. Mikołów

 

Punkt Obsługi Klienta w Mikołowie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Mikołowie, ul. Żwirki i Wigury 4, pokój 151 wejście C

 czynny w każdy drugi i czwarty poniedziałek miesiąca,

miesiącu kwietniu –pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca,

 w godz. od 8:00 do 13:00

z przerwą w godz. od 10:00 do 10:15.

 

Harmonogram dyżurów w 2020 r.

13 i 27 styczeń,

10 i 24 luty,

9 i 23 marzec,

6 i 20 kwiecień,

11 i 25 maj,

8 i 22 czerwiec,

13 i 27 lipiec,

10 i 24 sierpień,

14 i 28 wrzesień,

12 i 26 październik,

9 i 23 listopad,

Więcej informacji na stronie: ==> http://www.pzon.rybnik.pl/

14 i 28 grudzień

Posted in Aktualności

Informator pomocowy jednolitej strategii terytorialnej powiatu mikołowskiego

Publikujemy informator JST

INFORMATOR-POMOCOWY-JST-2019

Posted in Aktualności

Informacja

W dniu 24 grudnia 2019 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyrach będzie czynny od godzimy 7 :30  do godziny 12 :00.

Posted in Aktualności

Uwaga !! 500+ dla niepełnosprawnych

500 dla niepełnosprawnych

Posted in Aktualności

Świadome rodzicielstwo w Szkole podstawowej w Gostyni

20190917_164451 (2)W ramach drugiego etapu realizacji projektu socjalnego „Świadome rodzicielstwo”, w Szkole Podstawowej w Gostyni, w dniu 17.09.2019 r. odbyła się prelekcja dla rodziców uczniów z klas I-III, pt. Uczucia – wróg czy przyjaciel. Prelekcję poprowadziła Pani Izabela Rakoczy. Ponadto podczas spotkania zostały rozdane ulotki informacyjne dla rodziców na temat tego gdzie w powiecie mikołowskim rodzice mogą uzyskać bezpłatną pomoc, wsparcie. Tłem graficznym ulotki została zwycięska praca plastyczna, wyłoniona w konkursie „Szczęśliwa rodzina – wolna od przemocy”. Ulotki dostępne są również w GOPS Wyry i SP w Gostyni.

smart

smart

 

20191010_104537 (2)

 

Materiał powstał w ramach projektu ” Świadome rodzicielstwo”  Przeciwidziałanie przemocy wobec dzieci w Gminie Wyry.

Lider projektu: Magdalena Sierżant

Partnerzy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyrach, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Szkoła Podstawowa w Wyrach , Szkoła Podstawowa w Gostyni

Posted in Aktualności

UWAGA! Ruszyła rekrutacja do projektu “Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”.

Projekt jest skierowany do osób, które z powodu choroby lub wypadku straciły możliwość wykonywania dotychczasowego zawodu i wymagają przekwalifikowania, a także dla osób, które nigdy nie pracowały, a chcą zdobyć zawód i podjąć pracę dostosowaną do ich możliwości zdrowotnych. Trzymodułowa rehabilitacja kompleksowa (moduł zawodowy, moduł medyczny, moduł psychospołeczny) odbywałaby się w Ośrodku Rehabilitacji Kompleksowej w Ustroniu. Możliwy jest do wyboru pobyt stacjonarny lub dla osób mieszkających w pobliżu, codzienne dojazdy na zajęcia w Ośrodku. Długość pobytu w Ośrodku jest uzależniona od czasu trwania kursu zawodowego jaki uczestnik wybierze wraz z doradcą zawodowy (ok. 3-9 miesięcy). Projekt dla uczestników jest bezpłatny.

Rekrutacja odbywa się poprzez PFRON – należy zadzwonić na numer 22 50 55 600 lub napisać ork@pfron.org.pl lub awejman@pfron.org.pl

Po kontakcie wysyłamy formularze, które należy wypełnić i odesłać do PFRON, następnie ustalany jest termin komisji kwalifikacyjnej (lekarz i psycholog). Po pozytywnym orzeczeniu zapraszamy uczestników do Ośrodka Rehabilitacji Kompleksowej.

W załączniku przesyłam Państwu folder dotyczący projektu z jego opisem. Jeżeli chcieliby Państwo więcej informacji lub foldery w wersji drukowanej poproszę o informację.

Co ważne: Poszukujemy osób, które po rehabilitacji i przekwalifikowaniu zawodowym będą mogły podjąć zatrudnienie.

ZAPRASZAMY!!!

Aleksander Wejman
Samodzielny specjalista ds. obsługi projektu

Wydział ds. Projektów
Departament ds. Programów
tel. 225055860

Kontakt do PFRON: Tel (22) 50 55 600, mail: ork@pfron.org.pl

Strona www: rehabilitacjakompleksowa.pfron.org.pl

 

Posted in Aktualności

Stypendia szkolne 2019 – 2020

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że do 15 września 2019 r. można  składać wnioski o stypendia szkolne, dla dzieci uczęszczających do szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Wnioski o przyznanie pomocy materialnej w roku szkolnym 2019/2020 należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wyrach do 15 września 2019 roku.  Miesięczna wysokość dochodów na osobę w rodzinie ucznia, uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 528,00 zł (netto).

Więcej informacji oraz formularz wniosku dostępny jest w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wyrach.

Ponadto  w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych wnioski o stypendia szkolne należy składać do dnia 15 października 2019 roku, natomiast w przypadku uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim, dniu lutego – do dnia 15 lutego danego roku szkolnego.

Posted in Aktualności

Baza teleadresowa podmiotów oraz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie w województwie śląskim

NOWA BAZA : Kopia 2019.07.29-baza

Posted in Aktualności

Projekt -Nowa droga do zatrudnienia 60 osób biernych zawodowo

Aktywizacja zawodowa osób w wieku 50+ oraz osób niepełnosprawnych w wieku 30+ z województwa śląskiego”

Projekt „Nowa droga do zatrudnienia (…)” ma na celu podniesienie poziomu aktywności zawodowej  i skierowany jest do 60 osób (w tym 30 osób po 50 roku życia oraz 30 osób niepełnosprawnych po 30 roku życia), biernych zawodowo, zamieszkujących województwo śląskie.

kontraktor plakat_1

Posted in Aktualności

Nowy okres zasiłkowy – Rodzina 500+

597ee9df99878_o_fullGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyrach informuje, że wnioski           o przyznanie świadczenia wychowawczego 500+ na nowy okres zasiłkowy można składać od 1 lipca wyłącznie drogą elektroniczną.

Od 1 sierpnia będzie można składać wnioski  również w formie papierowej w siedzibie Ośrodka.

Zgodnie ze  zmianą w rządowym programie „Rodzina 500+” od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze będzie przyznawane również na pierwsze dziecko bez względu na dochód rodziny.

Rodzice, którzy mają obecnie przyznane świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci do 30 września 2019 r., składają od 1 lipca 2019 r. jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci.

W ten sposób otrzymają od 1 lipca prawo do świadczenia na pierwsze dziecko (na które obecnie nie pobierają 500+), natomiast od                     1 października br. na pozostałe dzieci (na które świadczenia są już przyznane do 30 września 2019 r.)

 

Jeżeli rodzice złożą wniosek do 31 sierpnia 2019 roku, wypłata świadczenia nastąpi do końca października 2019 roku.

Składając wniosek  o świadczenie wychowawcze w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r.,  wypłaty będą realizowane na nowych zasadach wraz z wyrównaniem od 1 lipca.

Jeśli wnioski zostaną złożone po 31 sierpnia, przyznanie świadczenia oraz jego wypłata nastąpią w terminie do 3 miesięcy od daty złożenia wniosku.

Jeśli rodzic dziecka złoży wniosek po 30 września, świadczenie będzie wypłacone od miesiąca złożenia wniosku bez wyrównania za minione miesiące.

Od 1 lipca 2019 r. w przypadku wniosków składanych przez rodziców samotnie wychowujących dziecko prawo do świadczenia wychowawczego nie będzie już uzależnione od ustalenia alimentów na dziecko od drugiego rodzica.

Posted in Aktualności