Świetlice Marzeń 1 % dla Świetlic

jeden procent plakat

Posted in Aktualności

Współpraca GOPS Wyry z CIS Mikołów

W dniu 1 marca 2018  roku została  podpisana umowa o współpracy z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyrach z Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie. 

Zajęcia w Centrum obejmują pracę w grupie ogrodniczo – porządkowej, remontowo- budowlanej lub innej powołanej do realizacji określonych zadań.

Poza pracą osoby będące w Centrum korzystają z warsztatów i szkoleń, umożliwiających zdobycie lub podnoszenie kwalifikacji zawodowych, praktyk oraz odbycia stażu u pracodawcy, który może zaowocować konkretną ofertą pracy.

Uczestnicy otrzymują  świadczenie integracyjne oraz premię motywacyjna.

Więcej o centrum można się dowiedzieć tu:  http://www.cis.mikolow.eu/

Posted in Aktualności

Senior + zaprasza

seniorzy-spotkanie organizacyjneKlub „Senior + zaprasza

Od lutego w Domu Kultury rozpoczął działalność Klub Senior 60 +.

Działalność klubu ma na celu zapewnienie  aktywnego spędzenia wolnego czasu oraz rozwijanie zainteresowań  seniorów nieaktywnych zawodowo.

Czytaj więcej

Posted in Aktualności

Bezpłatne porady prawne w Gminie Wyry

Porady udzielane są w lokalu biurowym w Domu Kultury w Gostyni, ul. Pszczyńska 366

Punkt czynny od 1 do 15 dnia

każdy miesiąca w:

poniedziałek od 14,00 d0 18,00

wtorek od 9,00 do 13,00

środa od 14,00 do 18,00

czwartek od 9,00 do 13,00

piątek od 9,00 do 13,00

Czytaj więcej

Posted in Aktualności

Nabór na stanowisko Wychowawcy Świetlicy Środowiskowej w Gostyni

Nabór na stanowisko Wychowawcy Świetlicy Środowiskowej w Gostyni

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyrach

ogłasza nabór na stanowisko pracy – 1 etat

 

WYCHOWAWCA  ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ W WYRACH OD 01.02.2108 ROKU

Czytaj więcej

Posted in Aktualności

Informacja dotycząca świadczeń 500+, świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyrach informuje, że osoby pobierające świadczenie wychowawcze 500+ na pierwsze dziecko, gdzie brane jest pod uwagę kryterium dochodowe rodziny oraz osoby pobierające zasiłek rodzinny i fundusz alimentacyjny są zobowiązane do poinformowania tutejszego Ośrodka o każdej zmianie dochodowej rodziny. Każda zmiana pracy lub podjęcie nowego zatrudnienia jest podstawą do ponownego przeliczenia dochodu rodziny w celu weryfikacji, czy dane świadczenie nadal przysługuje. W związku z licznymi przypadkami nienależnie pobranych świadczeń na terenie Gminy Wyry, Ośrodek informuje, że wobec każdej osoby, która nie zgłosiła zmiany sytuacji dochodowej zostaje wszczęte postępowanie administracyjne, które kończy się zwrotem wypłaconych świadczeń wraz z ustawowymi odsetkami. Zgodnie z przepisami regulującymi przyznawanie w/w świadczeń należy również zgłaszać wszelkie zmiany dotyczące członków rodziny.

Posted in Aktualności

Stypendia 2017/2018

przybory

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że od 1 sierpnia  do 15 września 2017 r. można  składać wnioski o stypendia szkolne.

Wnioski o przyznanie pomocy materialnej w roku szkolnym 2017/2018 należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wyrach do 15 września 2017 roku.  Miesięczna wysokość dochodów na osobę w rodzinie ucznia, uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 514,00 zł (netto).

Więcej informacji oraz formularz wniosku dostępny jest w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wyrach.

wniosek do pobrania http://gopswyry.eu/wp-content/uploads/2017/08/wniosek-nowystyp.szkol_..docx

Posted in Aktualności

Informacja 500 +

500_plus

WNIOSKI I SPRAWY ZWIĄZANE Z ŚWIADCZENIEM 500+,

ŚWIADCZENIEM RODZINNYM I FUNDUSZEM ALIMENTACYJNYM

SĄ PRZYJMOWANE W GODZINACH:

PONIEDZIAŁEK       8.00 – 11.00      13.00 – 16.30

WTOREK                    8.00 – 11.00      13.00 – 15.00

ŚRODA                        8.00 – 11.00      13.00 – 15.00

CZWARTEK               8.00 – 11.00       13.00 – 15.00

PIĄTEK                       8.00 – 11.00        12.00 – 13.30

 

Powyższe godziny przyjęć spowodowane są usprawnieniem organizacji pracy sekcji świadczeń rodzinnych w celu szybkiego rozpatrywania wniosków.

 

Posted in Aktualności

Plan dyżurów psychologa

lipiec

5 lipca

12 lipca – urlop

19 lipca – urlop

26 lipca

Na wizytę można umówić za pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społecznej tel 32 323 0238

Miejsce dyżurów Świetlica Środowiskowa w Gostyni

 

 

Posted in Aktualności

Wnioski na nowy okres zasiłkowy: 500+, świadczenia rodzinne oraz fundusz alimentacyjny.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do
świadczenia wychowawczego – „Rodzina 500+”
na nowy okres zasiłkowy 2017/2018 będą przyjmowane 
od dnia 1 sierpnia 2017 r w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wyrach

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z kompletem dokumentów do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczenia przysługującego za miesiąc październik następuje do dnia 31 października.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczenia przysługującego za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada.

W okresie zasiłkowym 2017/2018 należy wykazać dochody za rok 2016 uwzględniając wszystkie zmiany dochodów każdego członka rodziny.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy 2017/2018 będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2017 r
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wyrach

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z kompletem dokumentów do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia danego roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

 

W okresie zasiłkowym 2017/2018 należy wykazać dochody za rok 2016 uwzględniając wszystkie zmiany dochodów każdego członka rodziny.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres 2017/2018 można składać od dnia 1 sierpnia 2017 r
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wyrach

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego złoży wniosek do dnia 31 sierpnia wraz z kompletem dokumentów, ustalenie prawa do świadczeń oraz ich wypłata przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października.

W przypadku złożenia wniosku kompletnego w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada.

W okresie świadczeniowym 2017/2018 należy wykazać dochody za rok 2016 uwzględniając wszystkie zmiany dochodów każdego członka rodziny.

UWAGA

Do wniosków złożonych na nowy okres zasiłkowy 2017/2018 członkowie rodziny, którzy rozliczają się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym są zobowiązane dołączyć zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, które zawiera informacje  odpowiednio o:

a) formie opłacanego podatku,

b) wysokości przychodu,

c) stawce podatku,

d) wysokości opłaconego podatku

− w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy.

 

 

Posted in Aktualności