DODATEK DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH Z Z TYTUŁU WYKORZYSTYWANIA NIEKTÓRYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA

Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła – daje możliwość dofinansowania zakupu opału: peletu drzewnego, drewna kawałkowego i innych rodzajów biomasy oraz gazu skroplonego LPG lub oleju opałowego. Gospodarstwa domowe ogrzewające się węglem, w tym peletem węglowym zawierającym minimum 85% węgla, otrzymują dopłatę  na podstawie wniosku o dodatek węglowy.

Bezwzględnym warunkiem uzyskania dodatku dla gospodarstwa domowego jest potwierdzenie uzyskania wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Korekty deklaracji CEEB złożone po 11 sierpnia 2022 skutkują odmową wypłaty dodatku do ogrzewania.

Podobnie jak w przypadku dodatku węglowego, gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem. Natomiast gdy wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest przyznawany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.

Wnioski o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła  można składać do 30 listopada 2022 r.

Posted in Aktualności

Spotkania wspierające dla Rodziców i Opiekunów Dzieci z syndromem FAS.

Posted in Aktualności

Dodatek węglowy.

Dodatek przysługuje gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego.

Warunkiem otrzymania dodatku jest wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego można składać do 30 listopada 2022 r.

Posted in Aktualności

Zajęcia z języka polskiego dla dzieci z Ukrainy

Zajęcia rozpoczną się 8 sierpnia 2022r i potrwają do 25 sierpnia 2022r. Odbywać się będą w poniedziałki, wtorki i czwartki w godzinach od 9.00 do 12.15 (4 godz. lekcyjne + przerwa).
Zajęcia skierowane są dla dzieci szkolnych.
Udział w lekcjach jest całkowicie bezpłatny. Obowiązują zapisy: telefoniczne – pod nr. tel. 32 218-70-00 lub mailowo: sekretariat@dkgostyn.pl

Posted in Aktualności

Opaski bezpieczeństwa
dla seniorów w ramach programu
„Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022

Zapraszamy do zapisów i uczestnictwa!

Posted in Aktualności

Spacer Śladami Historii Wyr i Gostyni

W najbliższą sobotę – 2 lipca – zapraszamy na Spacer Śladami Historii Wyr i Gostyni z przewodnikiem.

Uczestnicy wycieczki mogą zdobyć lub ubogacić swoją wiedzę historyczną w zakresie przebiegu walk II wojny światowej tzw. kampanii wrześniowej na Śląsku; w szczególności na terenie wsi Gostyń i Wyry, a także ówczesnych fortyfikacji, pojazdów, umundurowania, wyposażenia, broni oraz strojów.

Uczestnictwo w spacerze bezpłatne.

Szczegóły na stronie: Spacer Śladami Historii Wyr i Gostyni

Posted in Aktualności

Informacja o wynikach naboru na stanowisko – pracownik socjalny

Posted in Aktualności

Telefon Zaufania dla osób z Ukrainy

Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom uruchomiło Telefon Zaufania dla osób z Ukrainy doświadczających problemów z używaniem substancji psychoaktywnych i ich bliskich. Do dyspozycji są dwa numery:

800 110 811 (bezpłatny)

22 290 70 00 (płatny)

Posted in Aktualności

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza nabór na wolne stanowisko – pracownik socjalny.

Posted in Aktualności

Informacja o wynikach naboru na stanowisko – koordynator Klub Senior w ramach projektu pn. „Rozwój usług społecznych dla seniorów w Gminie Wyry”

Posted in Aktualności