Świadome rodzicielstwo w Szkole podstawowej w Gostyni

20190917_164451 (2)W ramach drugiego etapu realizacji projektu socjalnego „Świadome rodzicielstwo”, w Szkole Podstawowej w Gostyni, w dniu 17.09.2019 r. odbyła się prelekcja dla rodziców uczniów z klas I-III, pt. Uczucia – wróg czy przyjaciel. Prelekcję poprowadziła Pani Izabela Rakoczy. Ponadto podczas spotkania zostały rozdane ulotki informacyjne dla rodziców na temat tego gdzie w powiecie mikołowskim rodzice mogą uzyskać bezpłatną pomoc, wsparcie. Tłem graficznym ulotki została zwycięska praca plastyczna, wyłoniona w konkursie „Szczęśliwa rodzina – wolna od przemocy”. Ulotki dostępne są również w GOPS Wyry i SP w Gostyni.

smart

smart

 

20191010_104537 (2)

 

Materiał powstał w ramach projektu ” Świadome rodzicielstwo”  Przeciwidziałanie przemocy wobec dzieci w Gminie Wyry.

Lider projektu: Magdalena Sierżant

Partnerzy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyrach, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Szkoła Podstawowa w Wyrach , Szkoła Podstawowa w Gostyni

Comments are closed.