Author Archives: Anna Łożańska

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza nabór na wolne stanowisko – pracownik socjalny.

Posted in Aktualności

Informacja o wynikach naboru na stanowisko – koordynator Klub Senior w ramach projektu pn. „Rozwój usług społecznych dla seniorów w Gminie Wyry”

Posted in Aktualności

Informacja o wynikach naboru na stanowisko – pracownik socjalny

Posted in Aktualności

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza nabór na wolne stanowisko – pracownik socjalny.

Posted in Aktualności

Oferta pracy.

Posted in Aktualności

Informacja dotycząca świadczeń 500+, świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyrach informuje, że osoby pobierające świadczenie wychowawcze 500+ na pierwsze dziecko, gdzie brane jest pod uwagę kryterium dochodowe rodziny oraz osoby pobierające zasiłek rodzinny i fundusz alimentacyjny są zobowiązane do poinformowania tutejszego Ośrodka o każdej […]

Posted in Aktualności