Author Archives: Anna Łożańska

„Szkoła dla Rodziców”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, iż od dnia 10.09.2024 r. rozpoczną się zajęcia w ramach programu „Szkoła dla Rodziców”, które są organizowane przez Mikołowskie Stowarzyszenie Pomocy Psychospołecznej i Profilaktyki „Zmiana”. Więcej informacji:

Posted in Aktualności

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza nabór na wolne stanowisko – asystent rodziny.

Posted in Aktualności

Dodatek węglowy.

Dodatek przysługuje gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85% […]

Posted in Aktualności

Informacja o wynikach naboru na stanowisko – pracownik socjalny

Posted in Aktualności

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza nabór na wolne stanowisko – pracownik socjalny.

Posted in Aktualności

Informacja o wynikach naboru na stanowisko – koordynator Klub Senior w ramach projektu pn. „Rozwój usług społecznych dla seniorów w Gminie Wyry”

Posted in Aktualności

Informacja o wynikach naboru na stanowisko – pracownik socjalny

Posted in Aktualności

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza nabór na wolne stanowisko – pracownik socjalny.

Posted in Aktualności

Oferta pracy.

Posted in Aktualności

Informacja dotycząca świadczeń 500+, świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyrach informuje, że osoby pobierające świadczenie wychowawcze 500+ na pierwsze dziecko, gdzie brane jest pod uwagę kryterium dochodowe rodziny oraz osoby pobierające zasiłek rodzinny i fundusz alimentacyjny są zobowiązane do poinformowania tutejszego Ośrodka o każdej […]

Posted in Aktualności