Author Archives: przemek

STOP PRZEMOCY – konferencja

Zespół ds Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu w ramach Jednolitej Strategii Terytorialnej Powiatu Mikołowskiego zaprasza na:

Posted in Aktualności

Nabór do Programu „KORPUS WSPARCIA SENIORÓW” na rok 2024.

Posted in Aktualności

DODATEK OSŁONOWY 2024

Przepisy ustawy z 7 grudnia 2023 r. o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła , dają możliwość ubiegania się w 2024 r. przez osoby spełniające kryterium dochodowe o wypłatę dodatku osłonowego na pokrycie kosztów […]

Posted in Aktualności

Zmiany dotyczące świadczenia pielęgnacyjnego

Najważniejsze zmiany w przepisach regulujących zasady przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego obowiązujące od 1 stycznia 2024 r.: świadczenie pielęgnacyjne na nowych zasadach obowiązujących od1 stycznia 2024 r. (tzw. nowe świadczenie pielęgnacyjne)  będzie przysługiwać  wyłącznie osobom sprawującym opiekę nad osobą z niepełnosprawnościami w […]

Posted in Aktualności

INFORMACJA

W dniu 2 stycznia 2024 roku, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyrach będzie nieczynny.

Posted in Aktualności

ZAPYTANIE OFERTOWE – schronisko dla kobiet w 2024 r.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyrach zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług schronienia w 2024 roku w schronisku dla kobiet bezdomnych, których ostatnim miejscem zameldowania jest Gmina Wyry. Treść zapytania oraz załączniki oferty poniżej.

Posted in Aktualności

ZAPYTANIE OFERTOWE – schronisko z usługami opiekuńczymi w 2024 r.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyrach zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług schronienia w schronisku z usługami opiekuńczymi w 2024 roku dla osób bezdomnych, których ostatnim miejscem zameldowania jest Gmina Wyry. Treść zapytania oraz załączniki poniżej.

Posted in Aktualności

ZAPYTANIE OFERTOWE – ogrzewalnia dla osób bezdomnych 2024 r.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyrach zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług schronienia w ogrzewalni w 2024 roku dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn), których ostatnim miejscem zameldowania jest Gmina Wyry. Treść zapytania ofertowego oraz załączniki poniżej.

Posted in Aktualności

ZAPYTANIE OFERTOWE – schroniska dla osób bezdownych w 2024 r

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyrach zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług schronienia w schronisku w 2024 roku dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn), których ostatnim miejscem zameldowania jest Gmina Wyry. Treść oraz załączniki dot. zapytanie ofertowego poniżej.

Posted in Aktualności

„OPIEKA WYTCHNIENIOWA” – EDYCJA 2024

OGŁOSZENIE O NABORZE DO PROGRAMU „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” – EDYCJA 2024 Rozpoczął się nabór wniosków gmin i powiatów w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024 finansowany z Funduszu Solidarnościowego. Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów […]

Posted in Aktualności