Author Archives: przemek

Projekt -Nowa droga do zatrudnienia 60 osób biernych zawodowo

Aktywizacja zawodowa osób w wieku 50+ oraz osób niepełnosprawnych w wieku 30+ z województwa śląskiego” Projekt „Nowa droga do zatrudnienia (…)” ma na celu podniesienie poziomu aktywności zawodowej  i skierowany jest do 60 osób (w tym 30 osób po 50 […]

Posted in Aktualności

Nowy okres zasiłkowy – Rodzina 500+

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyrach informuje, że wnioski           o przyznanie świadczenia wychowawczego 500+ na nowy okres zasiłkowy można składać od 1 lipca wyłącznie drogą elektroniczną. Od 1 sierpnia będzie można składać wnioski  również w formie papierowej w siedzibie Ośrodka. […]

Posted in Aktualności

“Świadome rodzicielstwo” – projekt socjalny

Projekt socjalny „Świadome rodzicielstwo” jest realizowany przez pracownika socjalnego – Magdalenę Sierżant, która jest zatrudniona w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wyrach. W ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych, jest słuchaczką szkolenia w zakresie specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny – […]

Posted in Aktualności

Teraz możesz aplikować o środki z PFRON nie wychodząc z domu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyrach w ramach projektu  pt. “System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON” mającego na celu usprawnienie procesu aplikowania o środki finansowe za pomocą ogólnopolskiego systemu informatycznego SOW, pozyskał tablet umożliwiający złożenie wniosku o dofinansowanie, a […]

Posted in Aktualności

Klub senior + w marcu

Posted in Aktualności

UWAGA Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Posted in Aktualności

Grudzień w klubie

Posted in Aktualności

Potrafię się zatrzymać – kampania

Polecamy zajrzeć na stronę kampanii dużo ciekawych informacji na temat karcenia dzieci klapsem i negatywnego wpływu takie zachowania na nasze dzieci Polecamy!!!! https://rodzice.fdds.pl/wiedza/

Posted in Aktualności

Od Konfliktu do Niebieskiej Karty- dyżur konsultanta

Dyżur konsultanta dla rodzin w konflikcie i przemocy odbywa się od 1 sierpnia od 14:00 do 15:00  w Budynku Ochotniczej Strazy Pożarnej w Wyrach przy ul. Pszczyńskiej 78. w ramach punktu uzyskasz pomoc w zakresie: – prowadzenia mediacji rodzinnej – […]

Posted in Aktualności

Co nowego w Klubie Senior we wrześniu.

- zajęcia z fizjoterapeutą odbywają się dwa razy w tygodniu we wtorki i w czwartki o godzinie 9:00. – zajęcia warsztatowo-terapeutyczne ze względu, iż zajęcia sierpniowe były bardzo pracowite dla naszych seniorów, wrześniowe poświęcone będą głównie muzyce i relaksacji. – […]

Posted in Aktualności