Aktualności

“Świadome rodzicielstwo” – projekt socjalny

Projekt socjalny „Świadome rodzicielstwo” jest realizowany przez pracownika socjalnego – Magdalenę Sierżant, która jest zatrudniona w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wyrach. W ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych, jest słuchaczką szkolenia w zakresie specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny – […]

Posted in Aktualności

Teraz możesz aplikować o środki z PFRON nie wychodząc z domu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyrach w ramach projektu  pt. “System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON” mającego na celu usprawnienie procesu aplikowania o środki finansowe za pomocą ogólnopolskiego systemu informatycznego SOW, pozyskał tablet umożliwiający złożenie wniosku o dofinansowanie, a […]

Posted in Aktualności

Klub senior + w marcu

Posted in Aktualności

UWAGA Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Posted in Aktualności

Grudzień w klubie

Posted in Aktualności

Potrafię się zatrzymać – kampania

Polecamy zajrzeć na stronę kampanii dużo ciekawych informacji na temat karcenia dzieci klapsem i negatywnego wpływu takie zachowania na nasze dzieci Polecamy!!!! https://rodzice.fdds.pl/wiedza/

Posted in Aktualności

Od Konfliktu do Niebieskiej Karty- dyżur konsultanta

Dyżur konsultanta dla rodzin w konflikcie i przemocy odbywa się od 1 sierpnia od 14:00 do 15:00  w Budynku Ochotniczej Strazy Pożarnej w Wyrach przy ul. Pszczyńskiej 78. w ramach punktu uzyskasz pomoc w zakresie: – prowadzenia mediacji rodzinnej – […]

Posted in Aktualności

Co nowego w Klubie Senior we wrześniu.

- zajęcia z fizjoterapeutą odbywają się dwa razy w tygodniu we wtorki i w czwartki o godzinie 9:00. – zajęcia warsztatowo-terapeutyczne ze względu, iż zajęcia sierpniowe były bardzo pracowite dla naszych seniorów, wrześniowe poświęcone będą głównie muzyce i relaksacji. – […]

Posted in Aktualności

Wybrano ofertę na świadczenie usług tymczasowego schronienia

Zgodnie z art 4. pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r “Prawo zamówień publicznych” (Dz.U z2017 r poz.1579 z późn. zm) na zapytanie ofertowe nr GOPS.8125.673.2018 z dnia 18 lipca 2018 roku wpłynęła tylko jedna oferta. Oferta  spełniała […]

Posted in Aktualności

Od konfliktu do “Niebieskiej Karty”

Posted in Aktualności