Nabór – oferta pracy

http://gopswyry.eu/wp-content/uploads/2021/11/ogloszenie-o-naborze-prowadzenie-klubu-seniora.doc

http://gopswyry.eu/wp-content/uploads/2021/11/ogloszenie-o-naborze-opiekun-seniorow.doc

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 10 listopada 2021 roku, w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyrach, ul. Główna 107 , 43-175 Wyry.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Comments are closed.