Niebieska Linia

Celem działania ogólnopolskiego telefonu interwencyjno-informacyjnego „Niebieska Linia” jest wszechstronna i skuteczna pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem ze strony osób uprzednio skazanych za czyny z użyciem przemocy lub groźby jej użycia, w szczególności sprawców przemocy domowej.

Telefon interwencyjno-informacyjny (801 12 00 02) prowadzony jest przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach działającego od 15 lat Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”. Szczegóły dotyczące w/w telefonu dostępne są na stronach internetowych www.parpa.pl oraz www.niebieskalinia.info.

Comments are closed.