O ośrodku

10154649_287177378099338_284237393_nGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyrach został powołany uchwałą Rady Gminy w listopadzie 1991 roku. Działalność rozpoczął od stycznia 1992 roku. Ośrodek jest jednostką budżetową Gminy Wyry. Główna siedziba Ośrodka znajduje się w budynku mieszczący się w Wyrach przy ul. Głównej 107. Ośrodek swym działaniem obejmuje Gminę Wyry składająca się z miejscowości Wyry i Gostyń. W Gostyni mieści się filia Ośrodka przy ul. Pszczyńskiej 368, w której dyżurują pracownicy w wyznaczonych godzinach. Działanie Ośrodka opiera się głównie na Ustawie o pomocy społecznej, Ustawie o świadczeniach rodzinnych, Ustawie o pieczy zastępczej,

Comments are closed.