Pracownicy

 Alicja Gugała-Gołąbiewska: kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej  tel. 32 2187243

1. POMOC ŚRODOWISKOWA

Tomasz Rybok: specjalista pracy socjalnej tel 32 3230238

Rejon: WYRY: ul. Dąbrowszczaków, ul. Leśniczówka
GOSTYŃ ul.Rybnicka (numery parzyste, wszystkie inne ulice po prawej stronie), ul. Drzymały, ul. Fr. Kłosa, ul. Płk. Kiełbasy, ul. Ks. Olmy, ul. Ks. Mamzera, ul. Zajęcza, ul. Brzeźna,

Przemysław Ryszka: specjalista pracy socjalnej tel. 32 3230238

Rejon: WYRY: ul. Magazynowa, ul. Łaziska, ul. Zbożowa, ul. Dwór, ul. Profilowa, ul. Słoneczna, ul. Zawodzie, ul. Zwycięstwa, ul. Markiera, ul. Bojdoła,
GOSTYŃ: ul. Rybnicka (numery nieparzyste, wszystkie inne ulice po lewej stronie), ul. Kpt. Rybczyńskiego, ul. Fr. Bojdoła, ul. Pszczela

Jadwiga Harupa: specjalista pracy socjalnej tel. 32 2187243

Rejon GOSTYŃ: ul. Pszczyńska, ul. Fr. Fityki, ul. Miarowa, ul. Tęczowa, ul. Łuczników, ul. Tyska

Magdalena Sierżant: starszy pracownik socjalny tel. 323230238

Rejon WYRY: ul. Dworcowa, ul. Łabędzia, ul. Puszkina, ul. Tysiąclecia,, ul. Wagonowa, ul. Kopaniny, ul. Ładna, ul. Wróbla, ul. Kasprowicza, ul. Leszczynowa, ul. Zjednoczenia, ul. Pszczyńska

- dodatki mieszkaniowe
- stypendia socjalne

Joanna Mizia: starszy specjalista pracy socjalnej – koordynator tel. 322187274

- usługi opiekuńcze
- koordynacja pracy pracowników socjalnych

2. ŚWIADCZENIA RODZINNE, FUNDUSZ ALIMENTACYJNY, KDR, 500+

Anna Łożańska: podinspektor tel. 32 2187274
- świadczenia rodzinne
- fundusz alimentacyjny
- Karta Dużej Rodziny
- świadczenia i zasiłki pielęgnacyjne

Monika Szabanowska: starszy referent tel. 32 2187274
- świadczenia wychowawcze (500+)

3. ASYSTA RODZINY

Danuta Maj-Ścibisz – asystent rodziny

4. USŁUGI OPIEKUŃCZE

Barbara Jarmoła: opiekunka domowa
Ewa Jeleń: opiekunka domowa
Iena Kost: opiekunka domowa

5. KSIĘGOWOŚĆ

Katarzyna Kopańska: główna księgowa tel. 32 2187243
Elżbieta Długajczyk: inspektor ds. płac i księgowości  tel. 32 2187243

Comments are closed.