Pracownicy

 Alicja Gugała-Gołąbiewska: kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej  tel. 32 2187243

1. POMOC ŚRODOWISKOWA

Tomasz Rybok: specjalista pracy socjalnej tel 32 3230238      tomasz.rybok@gopswyry.eu

Przemysław Ryszka: starszy specjalista pracy socjalnej tel. 32 3230238   przemyslaw.ryszka@gopswyry.eu

Jadwiga Harupa: specjalista pracy socjalnej tel. 32 2187243

Magdalena Sierżant: starszy specjalista pracy socjalnej tel. 323230238 magdalena.sierzant@gopswyry.eu

- dodatki mieszkaniowe
- stypendia socjalne

Joanna Mizia: starszy specjalista pracy socjalnej – koordynator tel. 322187274  joanna.mizia@gopswyry.eu

- usługi opiekuńcze
- koordynacja pracy pracowników socjalnych

2. ŚWIADCZENIA RODZINNE, FUNDUSZ ALIMENTACYJNY, KDR, 500+

Anna Łożańska: inspektor tel. 32 2187274   anna.lozanska@gopswyry.eu
- świadczenia rodzinne
- fundusz alimentacyjny
- Karta Dużej Rodziny
- świadczenia i zasiłki pielęgnacyjne

Monika Szabanowska: podinspektor  tel. 32 2187274   monika.szabanowska@gopswyry.eu
- świadczenia wychowawcze (500+)

Katarzyna Pilorz: referent, tel. 32 2187274

 - świadczenia wychowawcze (500+)

3. ASYSTA RODZINY

Danuta Maj-Ścibisz – asystent rodziny tel. 609084933

4. USŁUGI OPIEKUŃCZE

Barbara Jarmoła: opiekunka domowa
Ewa Jeleń: opiekunka domowa
Iena Kost: opiekunka domowa

5. KSIĘGOWOŚĆ

Katarzyna Kopańska: główna księgowa tel. 32 2187243  katarzyna.kopanska@gopswyry.eu
Elżbieta Długajczyk: starszy  inspektor ds. płac i księgowości  tel. 32 2187243   elzbieta.dlugajczyk@gopswyry.eu

Żaneta Nieszporek: podinspektor tel.32 2187274 

 zaneta.nieszporek@gopswyry.eu

 

ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA W GOSTYNI

Anna Duda - kierownik – tel. 32 21875 21

Beata Larysz – Grzesica – wychowawca

 

ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA W WYRACH

Dopart Agnieszka - kierownik - tel. 601-942-180

Lotawiec Danuta - wychowawca

 

KLUB SENIOR +

Zofia Baron – Margos - koordynator d/s kulturalno – oświatowych w Klubie Senior

Comments are closed.