Pracownicy

 Anna Łożańska: Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  tel. 32 2187243, anna.lozanska@gopswyry.eu

1. POMOC ŚRODOWISKOWA

Tomasz Rybok: starszy specjalista pracy socjalnej tel 32 3230238      tomasz.rybok@gopswyry.eu

Danuta Maj – Ścibisz: pracownik socjalny tel. 32 3230238

danuta.maj-scibisz@gopswyry.eu

Magdalena Sierżant: starszy specjalista pracy socjalnej tel. 32 3230238 magdalena.sierzant@gopswyry.eu

– dodatki mieszkaniowe
– stypendia socjalne

Joanna Mizia: starszy specjalista pracy socjalnej  tel. 32 2187274  joanna.mizia@gopswyry.eu

– usługi opiekuńcze
– koordynacja pracy pracowników socjalnych

2. ŚWIADCZENIA RODZINNE, FUNDUSZ ALIMENTACYJNY, KDR, 500+

Katarzyna Pilorz: podinspektor tel. 32 2187274  katarzyna.pilorz@gopswyry.eu
– świadczenia rodzinne
– fundusz alimentacyjny
– świadczenia i zasiłki pielęgnacyjne

Monika Szabanowska: podinspektor  tel. 32 2187274   monika.szabanowska@gopswyry.eu

– Karta Dużej Rodziny

-„Czyste Powietrze”

-dodatek osłonowy

3. ASYSTA RODZINY

Sylwia Jedlińska – asystent rodziny tel. 667955877

4. USŁUGI OPIEKUŃCZE

Barbara Jarmoła: opiekunka domowa
Ewa Jeleń: opiekunka domowa
Ewa Ormanin – Karwot: opiekunka domowa

5. KSIĘGOWOŚĆ

Katarzyna Kopańska: główny księgowy tel. 32 2187243  katarzyna.kopanska@gopswyry.eu

Elżbieta Długajczyk: główny specjalista  tel. 32 2187243   elzbieta.dlugajczyk@gopswyry.eu

Żaneta Nieszporek: starszy inspektor tel.32 2187274 zaneta.nieszporek@gopswyry.eu

ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA W GOSTYNI

Anna Duda – Kierownik – tel. 32 2187521

Beata Larysz – Grzesica – wychowawca

 

ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA W WYRACH

Dopart Agnieszka – Kierownik – tel. 601-942-180

Lotawiec Danuta – wychowawca

 

KLUB SENIOR +

Zofia Baron – Margos – Kierownik Klubu

Comments are closed.