Pracownicy

 Alicja Gugała-Gołąbiewska: kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej  tel. 32 2187243

1. POMOC ŚRODOWISKOWA

Tomasz Rybok: specjalista pracy socjalnej tel 32 3230238      tomasz.rybok@gopswyry.eu

Rejon: WYRY: ul. Dąbrowszczaków, ul. Leśniczówka
GOSTYŃ ul.Rybnicka (numery parzyste, wszystkie inne ulice po prawej stronie), ul. Drzymały, ul. Fr. Kłosa, ul. Płk. Kiełbasy, ul. Ks. Olmy, ul. Ks. Mamzera, ul. Zajęcza, ul. Brzeźna,

Przemysław Ryszka: starszy specjalista pracy socjalnej tel. 32 3230238   przemyslaw.ryszka@gopswyry.eu

Rejon: WYRY: ul. Magazynowa, ul. Łaziska, ul. Zbożowa, ul. Dwór, ul. Profilowa, ul. Słoneczna, ul. Zawodzie, ul. Zwycięstwa, ul. Markiera, ul. Bojdoła,
GOSTYŃ: ul. Rybnicka (numery nieparzyste, wszystkie inne ulice po lewej stronie), ul. Kpt. Rybczyńskiego, ul. Fr. Bojdoła, ul. Pszczela

Jadwiga Harupa: specjalista pracy socjalnej tel. 32 2187243

Rejon GOSTYŃ: ul. Pszczyńska, ul. Fr. Fityki, ul. Miarowa, ul. Tęczowa, ul. Łuczników, ul. Tyska

Magdalena Sierżant: starszy pracownik socjalny tel. 323230238 magdalena.sierzant@gopswyry.eu

Rejon WYRY: ul. Dworcowa, ul. Łabędzia, ul. Puszkina, ul. Tysiąclecia,, ul. Wagonowa, ul. Kopaniny, ul. Ładna, ul. Wróbla, ul. Kasprowicza, ul. Leszczynowa, ul. Zjednoczenia, ul. Pszczyńska

- dodatki mieszkaniowe
- stypendia socjalne

Joanna Mizia: starszy specjalista pracy socjalnej – koordynator tel. 322187274  joanna.mizia@gopswyry.eu

- usługi opiekuńcze
- koordynacja pracy pracowników socjalnych

2. ŚWIADCZENIA RODZINNE, FUNDUSZ ALIMENTACYJNY, KDR, 500+

Anna Łożańska: inspektor tel. 32 2187274   anna.lozanska@gopswyry.eu
- świadczenia rodzinne
- fundusz alimentacyjny
- Karta Dużej Rodziny
- świadczenia i zasiłki pielęgnacyjne

Monika Szabanowska: podinspektor  tel. 32 2187274   monika.szabanowska@gopswyry.eu
- świadczenia wychowawcze (500+)

Żaneta Nieszporek: podinspektor tel. 32 2187274  zaneta.nieszporek@gopswyry.eu

- świadczenia wychowawcze

3. ASYSTA RODZINY

Danuta Maj-Ścibisz – asystent rodziny tel. 609084933

4. USŁUGI OPIEKUŃCZE

Barbara Jarmoła: opiekunka domowa
Ewa Jeleń: opiekunka domowa
Iena Kost: opiekunka domowa

5. KSIĘGOWOŚĆ

Katarzyna Kopańska: główna księgowa tel. 32 2187243  katarzyna.kopanska@gopswyry.eu
Elżbieta Długajczyk: starszy  inspektor ds. płac i księgowości  tel. 32 2187243   elzbieta.dlugajczyk@gopswyry.eu

ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA W GOSTYNI

Anna Duda - kierownik – tel. 32 21875 21

Beata Larysz – Grzesica – wychowawca

 

ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA W WYRACH

Dopart Agnieszka - kierownik - tel. 601-942-180

Lotawiec Danuta - wychowawca

 

KLUB SENIOR +

Zofia Baron – Margos - koordynator d/s kulturalno – oświatowych w Klubie Senior

Comments are closed.