Co nowego w Klubie Senior we wrześniu.

plakat wrzesień 2018

- zajęcia z fizjoterapeutą

odbywają się dwa razy w tygodniu we wtorki i w czwartki o godzinie 9:00.

- zajęcia warsztatowo-terapeutyczne

ze względu, iż zajęcia sierpniowe były bardzo pracowite dla naszych seniorów, wrześniowe poświęcone będą głównie muzyce i relaksacji.

- zajęcia w bibliotece

w tym miesiącu zaproszono nas do wzięcia udziału w projekcie pt. „ Mały i duży w książce się durzy”, dlatego dwukrotnie odwiedzimy bibliotekę w Gostyni a raz będziemy gościć w  bibliotece w  Wyrach.

- wykład „Polacy za granicą. Polonia w pytaniach”.

to zajęcia o historycznej i współczesnej Polonii.  Prowadzone będą przez kwalifikowanych i doświadczonych trenerów- studentów i absolwentów studiów takich jak politologia, prawo i stosunki międzynarodowe. Wykłady kontynuowane będą jeszcze w kolejnym miesiącu, a ich celem  jest przybliżenie seniorom polityki zagranicznej naszego kraju.

- wycieczka do Tarnowskich Gór

tym razem zjedziemy pod ziemię. Celem naszej wyprawy jest Sztolnia Czarnego Pstrąga i Kopalnia Srebra. Za sprawą przewodnika,  mamy nadzieję dowiedzieć się jak najwięcej  o trudnej i ciężkiej pracy braci górniczej. Kto wie – może w podziemiach spotkamy legendarnego ducha kopalni.

- Poczytam ci wnuczku

od września wznawiamy czytanie dzieciom. Oxfordzik będziemy odwiedzać raz w miesiącu, krzewiąc w najmłodszych zamiłowanie do książki.

Posted in Aktualności

Wybrano ofertę na świadczenie usług tymczasowego schronienia

Zgodnie z art 4. pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r “Prawo zamówień publicznych” (Dz.U z2017 r poz.1579 z późn. zm)

na zapytanie ofertowe nr GOPS.8125.673.2018 z dnia 18 lipca 2018 roku wpłynęła tylko jedna oferta. Oferta  spełniała kryteria formalne.

W związku z tym wybrano ofertę

Towarzystwa Pomocy

im. św. Brata Alberta

Zarząd Koła Rybnickiego

Przegędza, ul. Mikołowska 78

44-238 Czerwionka Leszczyny

 

Posted in Aktualności

Od konfliktu do “Niebieskiej Karty”

zgoda_b_niezgoda_r_plakat_popr (1)

Posted in Aktualności

Od Konfliktu do Niebieskiej Karty- dyżur konsultanta

Dyżur konsultanta dla rodzin w konflikcie i przemocy odbywa się od 1 sierpnia od 14:00 do 15:00  w Budynku Ochotniczej Strazy Pożarnej w Wyrach przy ul. Pszczyńskiej 78.

ramach punktu uzyskasz pomoc w zakresie:

- prowadzenia mediacji rodzinnej

- rozmów motywujących  i wspierających

- pomoc w rozwiązywaniu konfliktów w rodzinie

- wyciszania konfliktów małżeńskich

- udzielanie pełnej informacji na temat przemocy w rodzinie

Informacja a  powstała w ramach projektu socjalnego „ Od konfliktu do Niebieskiej Karty” Przeciwdziałanie konfliktowi i zachowaniom przemocowym w rodzinach Gminy Wyry”

Lider projektu: Przemysław Ryszka

Partnerzy:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyrach

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wyrach

Posted in Aktualności

Stypendia 2018

 

Gminny Ośprzyboryrodek Pomocy Społecznej informuje, że od  1 sierpnia  do 15 września 2018 r. można  składać wnioski o stypendia szkolne.

Wnioski o przyznanie pomocy materialnej w roku szkolnym 2018/2019 należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wyrach do 15 września 2018 roku.  Miesięczna wysokość dochodów na osobę w rodzinie ucznia, uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 514,00 zł (netto).

Więcej informacji oraz formularz wniosku dostępny jest w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wyrach.

Posted in Aktualności

Co nowego w Klubie Senior w sierpniu?

 

plakat sierpień 2018 (1)Zajęcia rehabilitacyjne

Za sprawą sugestii naszych seniorów w sierpniu, na zajęciach rehabilitacyjnych będziemy spotykać się dwa razy w tygodniu we wtorki i czwartki. Będą to spotkania godzinne obejmujące wyłącznie ćwiczenia ruchowe. Przy sprzyjającej pogodzie będą one poszerzone o ruch na świeżym powietrzu –nordic walking.

Czytaj więcej

Posted in Aktualności

Informacja 500+

500_plusWNIOSKI I SPRAWY ZWIĄZANE Z ŚWIADCZENIEM 500+, ŚWIADCZENIEM RODZINNYM I FUNDUSZEM ALIMENTACYJNYM SĄ PRZYJMOWANE W GODZINACH:

 

 

PONIEDZIAŁEK       8.00 – 11.00      13.00 – 16.30

WTOREK                    8.00 – 11.00      13.00 – 15.00

ŚRODA                        8.00 – 11.00      13.00 – 15.00

CZWARTEK               8.00 – 11.00       13.00 – 15.00

PIĄTEK                       8.00 – 11.00        12.00 – 13.30

 

Powyższe godziny przyjęć spowodowane są usprawnieniem organizacji pracy sekcji świadczeń rodzinnych w celu szybkiego rozpatrywania wniosków.

 

Posted in Aktualności

Harmonogram zajęć w Klubie Seniora -lipiec 2018

 

seniorzy-spotkanie organizacyjneKoperta Życia

Seniorzy naszego klubu otrzymają Kopertę Życia. To akcja, której celem jest ratowanie ludzkiego życia. Skierowana jest do osób starszych, samotnych
i chorych. Uczestnicy Klubu Senior+ dzięki otrzymanej kopercie mają większe szanse na otrzymanie specjalistycznej pomocy w razie zagrożenia życia. W karcie informacyjnej zapiszą min. najważniejsze informacje o stanie swojego zdrowia, zażywanych lekach czy kontakt do najbliższych. Kartę będą przechowywać
w lodówce, a na lodówkę nakleją nalepkę z napisem
„TU JEST KOPERTA ŻYCIA”.

Zajęcia warsztatowo-terapeutyczne

W naszym klubie podczas zajęć z panią Anitą przeprowadzone zostaną warsztaty relaksacyjne. Odbędzie się mini koncert i omówione zostaną techniki relaksacyjne. Misy dźwiękowe, gongi dzwonki wietrzne i kij deszczowy pozwoli seniorom wejść w błogi stan odprężenia i relaksu. Kolejny cykl zajęć obejmował będzie tworzenie własnych mandali. Rysowanie mandali ma na celu min. ćwiczenie koncentracji, wyciszenie, budowanie miłej atmosfery, kształcenie zdolności manualnych.

Czytaj więcej

Posted in Aktualności

Szkolenie “Konflikt czy przemoc ?” Profesjonalna diagnoza przypadku

35882116_10204670152349777_1039180338133204992_n     W dniu 20 czerwca 2018 roku w sali szkoleniowej GOPS Wyry na ul. Pszczyńskiej 370 w Gostyni odbyło się szkolenie dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego Ds. Przeciwdziałania Przemocy w Gminie Wyry oraz grup roboczych ds. przeciwdziałania przemocy. Tytuł szkolenia   “Konflikt czy przemoc” Profesjonalna diagnoza przypadku. W szkoleniu uczestniczyło 16 osób. W śród uczestników byli pracownicy socajlani , kuratorzy, policjanci, pielęgniarki, kuratorzy, pedagodzy, psycholog, pracownik GKRPA. Szkolenie poprowadził Pan Adrian Drdzeń – pedagog, trener umiejętności psychospołecznych, praktyk pracujący w nurcie terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach, -  współpracownik stowarzyszenia czeladzkiego stowarzyszenia Moc – Wsparcia.    Szkolenie miało na celu podniesienie kompetencji w diagnozie oraz profesjonalnej pomocy osobom w konflikcie i przemocy.

Szkolenie było realizowane w ramach projektu socjalnego w ramach specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny specjalność praca socjalna z rodziną doświadczającą przemocy

Od konfliktu do Niebieskiej Karty” Przeciwdziałanie konfliktowi i zachowaniom przemocowym w  rodzinach  Gminy Wyry.

Lider projektu: Przemysław Ryszka

Partnerzy:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyrach

Gminna Komisja Rozwiązywani Problemów Alkoholowych

Posted in Aktualności

Klub Senior + zaprasza w czerwcu

Plakat czerwiec

Posted in Aktualności