UWAGA ważna informacja!!!

 

UWAGA!

WAŻNA INFORMACJA

GOPS WYRY

Szanowni mieszkańcy,

W związku z działaniami prewencyjnymi spowodowanymi zagrożeniem KORONAWIRUSEM Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyrach informuje, że od dnia 12.03.2020 r. do 27.03.2020 r., nie będzie przyjmował petentów. W sytuacji wymagających niezbędnej pomocy Ośrodka pracownicy w godzinach urzędowania placówki będą dostępni pod następującymi numerami telefonów:

- dział świadczeń rodzinnych i wychowawczych – tel. 32-218-72-74

- pracownicy socjalni – tel. 32-323-02-38

- asystent rodziny – tel. 609084933

Nie będzie również czynny Punkt Terenowy w Gostyni.

 

Posted in Aktualności

Powiatowy Zespół ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności o. Mikołów

 

Punkt Obsługi Klienta w Mikołowie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Mikołowie, ul. Żwirki i Wigury 4, pokój 151 wejście C

 czynny w każdy drugi i czwarty poniedziałek miesiąca,

miesiącu kwietniu –pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca,

 w godz. od 8:00 do 13:00

z przerwą w godz. od 10:00 do 10:15.

 

Harmonogram dyżurów w 2020 r.

13 i 27 styczeń,

10 i 24 luty,

9 i 23 marzec,

6 i 20 kwiecień,

11 i 25 maj,

8 i 22 czerwiec,

13 i 27 lipiec,

10 i 24 sierpień,

14 i 28 wrzesień,

12 i 26 październik,

9 i 23 listopad,

Więcej informacji na stronie: ==> http://www.pzon.rybnik.pl/

14 i 28 grudzień

Posted in Aktualności

Informator pomocowy jednolitej strategii terytorialnej powiatu mikołowskiego

Publikujemy informator JST

INFORMATOR-POMOCOWY-JST-2019

Posted in Aktualności

Informacja

W dniu 24 grudnia 2019 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyrach będzie czynny od godzimy 7 :30  do godziny 12 :00.

Posted in Aktualności

Uwaga !! 500+ dla niepełnosprawnych

500 dla niepełnosprawnych

Posted in Aktualności

Świadome rodzicielstwo w Szkole podstawowej w Gostyni

20190917_164451 (2)W ramach drugiego etapu realizacji projektu socjalnego „Świadome rodzicielstwo”, w Szkole Podstawowej w Gostyni, w dniu 17.09.2019 r. odbyła się prelekcja dla rodziców uczniów z klas I-III, pt. Uczucia – wróg czy przyjaciel. Prelekcję poprowadziła Pani Izabela Rakoczy. Ponadto podczas spotkania zostały rozdane ulotki informacyjne dla rodziców na temat tego gdzie w powiecie mikołowskim rodzice mogą uzyskać bezpłatną pomoc, wsparcie. Tłem graficznym ulotki została zwycięska praca plastyczna, wyłoniona w konkursie „Szczęśliwa rodzina – wolna od przemocy”. Ulotki dostępne są również w GOPS Wyry i SP w Gostyni.

smart

smart

 

20191010_104537 (2)

 

Materiał powstał w ramach projektu ” Świadome rodzicielstwo”  Przeciwidziałanie przemocy wobec dzieci w Gminie Wyry.

Lider projektu: Magdalena Sierżant

Partnerzy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyrach, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Szkoła Podstawowa w Wyrach , Szkoła Podstawowa w Gostyni

Posted in Aktualności

UWAGA! Ruszyła rekrutacja do projektu “Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”.

Projekt jest skierowany do osób, które z powodu choroby lub wypadku straciły możliwość wykonywania dotychczasowego zawodu i wymagają przekwalifikowania, a także dla osób, które nigdy nie pracowały, a chcą zdobyć zawód i podjąć pracę dostosowaną do ich możliwości zdrowotnych. Trzymodułowa rehabilitacja kompleksowa (moduł zawodowy, moduł medyczny, moduł psychospołeczny) odbywałaby się w Ośrodku Rehabilitacji Kompleksowej w Ustroniu. Możliwy jest do wyboru pobyt stacjonarny lub dla osób mieszkających w pobliżu, codzienne dojazdy na zajęcia w Ośrodku. Długość pobytu w Ośrodku jest uzależniona od czasu trwania kursu zawodowego jaki uczestnik wybierze wraz z doradcą zawodowy (ok. 3-9 miesięcy). Projekt dla uczestników jest bezpłatny.

Rekrutacja odbywa się poprzez PFRON – należy zadzwonić na numer 22 50 55 600 lub napisać ork@pfron.org.pl lub awejman@pfron.org.pl

Po kontakcie wysyłamy formularze, które należy wypełnić i odesłać do PFRON, następnie ustalany jest termin komisji kwalifikacyjnej (lekarz i psycholog). Po pozytywnym orzeczeniu zapraszamy uczestników do Ośrodka Rehabilitacji Kompleksowej.

W załączniku przesyłam Państwu folder dotyczący projektu z jego opisem. Jeżeli chcieliby Państwo więcej informacji lub foldery w wersji drukowanej poproszę o informację.

Co ważne: Poszukujemy osób, które po rehabilitacji i przekwalifikowaniu zawodowym będą mogły podjąć zatrudnienie.

ZAPRASZAMY!!!

Aleksander Wejman
Samodzielny specjalista ds. obsługi projektu

Wydział ds. Projektów
Departament ds. Programów
tel. 225055860

Kontakt do PFRON: Tel (22) 50 55 600, mail: ork@pfron.org.pl

Strona www: rehabilitacjakompleksowa.pfron.org.pl

 

Posted in Aktualności

Stypendia szkolne 2019 – 2020

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że do 15 września 2019 r. można  składać wnioski o stypendia szkolne, dla dzieci uczęszczających do szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Wnioski o przyznanie pomocy materialnej w roku szkolnym 2019/2020 należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wyrach do 15 września 2019 roku.  Miesięczna wysokość dochodów na osobę w rodzinie ucznia, uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 528,00 zł (netto).

Więcej informacji oraz formularz wniosku dostępny jest w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wyrach.

Ponadto  w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych wnioski o stypendia szkolne należy składać do dnia 15 października 2019 roku, natomiast w przypadku uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim, dniu lutego – do dnia 15 lutego danego roku szkolnego.

Posted in Aktualności

Baza teleadresowa podmiotów oraz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie w województwie śląskim

NOWA BAZA : Kopia 2019.07.29-baza

Posted in Aktualności

Projekt -Nowa droga do zatrudnienia 60 osób biernych zawodowo

Aktywizacja zawodowa osób w wieku 50+ oraz osób niepełnosprawnych w wieku 30+ z województwa śląskiego”

Projekt „Nowa droga do zatrudnienia (…)” ma na celu podniesienie poziomu aktywności zawodowej  i skierowany jest do 60 osób (w tym 30 osób po 50 roku życia oraz 30 osób niepełnosprawnych po 30 roku życia), biernych zawodowo, zamieszkujących województwo śląskie.

kontraktor plakat_1

Posted in Aktualności