“Świadome rodzicielstwo” – projekt socjalny

20190321_115933Projekt socjalny „Świadome rodzicielstwo” jest realizowany przez pracownika socjalnego – Magdalenę Sierżant, która jest zatrudniona w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wyrach. W ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych, jest słuchaczką szkolenia w zakresie specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny – specjalność: Praca socjalna z osobą i rodziną z problemem przemocy.  Jednym z głównych zadań w/w szkolenia jest napisanie i zrealizowanie projektu socjalnego, który odnosi się do zdiagnozowanych potrzeb w gminie Wyry i jest związany z tematyką szkolenia.

Czytaj więcej

Posted in Aktualności

Teraz możesz aplikować o środki z PFRON nie wychodząc z domu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyrach w ramach projektu  pt. “System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON” mającego na celu usprawnienie procesu aplikowania o środki finansowe za pomocą ogólnopolskiego systemu informatycznego SOW, pozyskał tablet umożliwiający złożenie wniosku o dofinansowanie, a nawet podpisanie umowy w postaci elektronicznej bez dodatkowych wizyt w Urzędzie. Skorzystać z tego udogodnienia mogą osoby nie tylko niepełnosprawne ale tez osoby nie mające dostępu do komputera bądź internetu. Pracownicy socjalni mogą teraz w domu pomóc złożyć wniosek, a także udzielać pomocy w wypełnianiu dokumentów drogą elektroniczną. Wystarczy, że osoba chętna skontaktuje się z tut. Ośrodkiem pod numerem telefonu 32-323-02-38 lub inna drogą. Dalej, więcej informacji dotyczących platformy -> SOW

sdr

Posted in Aktualności

Klub senior + w marcu

plakat marzec 2019

Posted in Aktualności

UWAGA Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

52352343_2198179633571848_461087287803904000_n

Posted in Aktualności

Grudzień w klubie

plakat grudzień 2018

Posted in Aktualności

Potrafię się zatrzymać – kampania

Polecamy zajrzeć na stronę kampanii dużo ciekawych informacji na temat karcenia dzieci klapsem i negatywnego wpływu takie zachowania na nasze dzieci

Polecamy!!!!

https://rodzice.fdds.pl/wiedza/

Posted in Aktualności

Od Konfliktu do Niebieskiej Karty- dyżur konsultanta

Dyżur konsultanta dla rodzin w konflikcie i przemocy odbywa się od 1 sierpnia od 14:00 do 15:00  w Budynku Ochotniczej Strazy Pożarnej w Wyrach przy ul. Pszczyńskiej 78.

w ramach punktu uzyskasz pomoc w zakresie:

- prowadzenia mediacji rodzinnej

- rozmów motywujących  i wspierających

- pomoc w rozwiązywaniu konfliktów w rodzinie

- wyciszania konfliktów małżeńskich

- udzielanie pełnej informacji na temat przemocy w rodzinie

Informacja a  powstała w ramach projektu socjalnego „ Od konfliktu do Niebieskiej Karty” Przeciwdziałanie konfliktowi i zachowaniom przemocowym w rodzinach Gminy Wyry”

Lider projektu: Przemysław Ryszka

Partnerzy:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyrach

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wyrach

Posted in Aktualności

Co nowego w Klubie Senior we wrześniu.

plakat wrzesień 2018

- zajęcia z fizjoterapeutą

odbywają się dwa razy w tygodniu we wtorki i w czwartki o godzinie 9:00.

- zajęcia warsztatowo-terapeutyczne

ze względu, iż zajęcia sierpniowe były bardzo pracowite dla naszych seniorów, wrześniowe poświęcone będą głównie muzyce i relaksacji.

- zajęcia w bibliotece

w tym miesiącu zaproszono nas do wzięcia udziału w projekcie pt. „ Mały i duży w książce się durzy”, dlatego dwukrotnie odwiedzimy bibliotekę w Gostyni a raz będziemy gościć w  bibliotece w  Wyrach.

- wykład „Polacy za granicą. Polonia w pytaniach”.

to zajęcia o historycznej i współczesnej Polonii.  Prowadzone będą przez kwalifikowanych i doświadczonych trenerów- studentów i absolwentów studiów takich jak politologia, prawo i stosunki międzynarodowe. Wykłady kontynuowane będą jeszcze w kolejnym miesiącu, a ich celem  jest przybliżenie seniorom polityki zagranicznej naszego kraju.

- wycieczka do Tarnowskich Gór

tym razem zjedziemy pod ziemię. Celem naszej wyprawy jest Sztolnia Czarnego Pstrąga i Kopalnia Srebra. Za sprawą przewodnika,  mamy nadzieję dowiedzieć się jak najwięcej  o trudnej i ciężkiej pracy braci górniczej. Kto wie – może w podziemiach spotkamy legendarnego ducha kopalni.

- Poczytam ci wnuczku

od września wznawiamy czytanie dzieciom. Oxfordzik będziemy odwiedzać raz w miesiącu, krzewiąc w najmłodszych zamiłowanie do książki.

Posted in Aktualności

Wybrano ofertę na świadczenie usług tymczasowego schronienia

Zgodnie z art 4. pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r “Prawo zamówień publicznych” (Dz.U z2017 r poz.1579 z późn. zm)

na zapytanie ofertowe nr GOPS.8125.673.2018 z dnia 18 lipca 2018 roku wpłynęła tylko jedna oferta. Oferta  spełniała kryteria formalne.

W związku z tym wybrano ofertę

Towarzystwa Pomocy

im. św. Brata Alberta

Zarząd Koła Rybnickiego

Przegędza, ul. Mikołowska 78

44-238 Czerwionka Leszczyny

 

Posted in Aktualności

Od konfliktu do “Niebieskiej Karty”

zgoda_b_niezgoda_r_plakat_popr (1)

Posted in Aktualności