Harmonogram zajęć w Klubie Seniora -lipiec 2018

 

seniorzy-spotkanie organizacyjneKoperta Życia

Seniorzy naszego klubu otrzymają Kopertę Życia. To akcja, której celem jest ratowanie ludzkiego życia. Skierowana jest do osób starszych, samotnych
i chorych. Uczestnicy Klubu Senior+ dzięki otrzymanej kopercie mają większe szanse na otrzymanie specjalistycznej pomocy w razie zagrożenia życia. W karcie informacyjnej zapiszą min. najważniejsze informacje o stanie swojego zdrowia, zażywanych lekach czy kontakt do najbliższych. Kartę będą przechowywać
w lodówce, a na lodówkę nakleją nalepkę z napisem
„TU JEST KOPERTA ŻYCIA”.

Zajęcia warsztatowo-terapeutyczne

W naszym klubie podczas zajęć z panią Anitą przeprowadzone zostaną warsztaty relaksacyjne. Odbędzie się mini koncert i omówione zostaną techniki relaksacyjne. Misy dźwiękowe, gongi dzwonki wietrzne i kij deszczowy pozwoli seniorom wejść w błogi stan odprężenia i relaksu. Kolejny cykl zajęć obejmował będzie tworzenie własnych mandali. Rysowanie mandali ma na celu min. ćwiczenie koncentracji, wyciszenie, budowanie miłej atmosfery, kształcenie zdolności manualnych.

Czytaj więcej

Posted in Aktualności

Szkolenie “Konflikt czy przemoc ?” Profesjonalna diagnoza przypadku

35882116_10204670152349777_1039180338133204992_n     W dniu 20 czerwca 2018 roku w sali szkoleniowej GOPS Wyry na ul. Pszczyńskiej 370 w Gostyni odbyło się szkolenie dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego Ds. Przeciwdziałania Przemocy w Gminie Wyry oraz grup roboczych ds. przeciwdziałania przemocy. Tytuł szkolenia   “Konflikt czy przemoc” Profesjonalna diagnoza przypadku. W szkoleniu uczestniczyło 16 osób. W śród uczestników byli pracownicy socajlani , kuratorzy, policjanci, pielęgniarki, kuratorzy, pedagodzy, psycholog, pracownik GKRPA. Szkolenie poprowadził Pan Adrian Drdzeń – pedagog, trener umiejętności psychospołecznych, praktyk pracujący w nurcie terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach, -  współpracownik stowarzyszenia czeladzkiego stowarzyszenia Moc – Wsparcia.    Szkolenie miało na celu podniesienie kompetencji w diagnozie oraz profesjonalnej pomocy osobom w konflikcie i przemocy.

Szkolenie było realizowane w ramach projektu socjalnego w ramach specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny specjalność praca socjalna z rodziną doświadczającą przemocy

Od konfliktu do Niebieskiej Karty” Przeciwdziałanie konfliktowi i zachowaniom przemocowym w  rodzinach  Gminy Wyry.

Lider projektu: Przemysław Ryszka

Partnerzy:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyrach

Gminna Komisja Rozwiązywani Problemów Alkoholowych

Posted in Aktualności

Klub Senior + zaprasza w czerwcu

Plakat czerwiec

Posted in Aktualności

Wnioski o „Dobry Start” już od lipca 2018 roku

Dobry Start 300 dla ucznia CMYK„Dobry Start” to 300 zł wsparcia wypłacanego raz w roku wszystkim uczniom. To inwestycja w edukację polskich dzieci. Pomoc może trafić do ponad 4,6 mln uczniów. Wnioski można złożyć już od 1 lipca.

Program „Dobry Start” jest kolejnym komponentem kompleksowej i długofalowej prowadzonej przez rząd polityki rodzinnej. To 300 złotych jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Co ważne, rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód. Program obejmuje dzieci wychowujące się zarówno w rodzinach, jak i te przebywające w pieczy zastępczej.

Czytaj więcej

Posted in Aktualności

Klub Senior + zaprasza na maj

plakat- maj

Posted in Aktualności

Kampania Kocham.szanuję

Posted in Aktualności

Senior + harmonogram na kwiecień

Plakat - kwiecień

 

Posted in Aktualności

Świetlice Marzeń 1 % dla Świetlic

jeden procent plakat

Posted in Aktualności

Współpraca GOPS Wyry z CIS Mikołów

W dniu 1 marca 2018  roku została  podpisana umowa o współpracy z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyrach z Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie. 

Zajęcia w Centrum obejmują pracę w grupie ogrodniczo – porządkowej, remontowo- budowlanej lub innej powołanej do realizacji określonych zadań.

Poza pracą osoby będące w Centrum korzystają z warsztatów i szkoleń, umożliwiających zdobycie lub podnoszenie kwalifikacji zawodowych, praktyk oraz odbycia stażu u pracodawcy, który może zaowocować konkretną ofertą pracy.

Uczestnicy otrzymują  świadczenie integracyjne oraz premię motywacyjna.

Więcej o centrum można się dowiedzieć tu:  http://www.cis.mikolow.eu/

Posted in Aktualności

Senior + zaprasza

seniorzy-spotkanie organizacyjneKlub „Senior + zaprasza

Od lutego w Domu Kultury rozpoczął działalność Klub Senior 60 +.

Działalność klubu ma na celu zapewnienie  aktywnego spędzenia wolnego czasu oraz rozwijanie zainteresowań  seniorów nieaktywnych zawodowo.

Czytaj więcej

Posted in Aktualności