Ważne informacje dotyczące świadczeń!

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyrach informuje, że w tym roku nie należy składać wniosku o świadczenie wychowawcze 500+ o ile nie nastąpiła zmiana sytuacji rodziny.

Świadczenie wychowawcze 500+ na okres 2019/2021 zostało przyznane  informacją do dnia 31.05.2021 roku.

W celu zachowania ciągłości wypłaty świadczenia wychowawczego 500+ wnioski na kolejny okres zasiłkowy będą przyjmowane  droga elektroniczną od 01.02.2021 roku.

                                               RZĄDOWY PROGRAM 300+

Od 1 lipca będzie można  składać wnioski drogą elektroniczną o jednorazowe świadczenie „Dobry Start” w kwocie 300 zł na wyprawkę szkolną. Świadczenie 300 złotych przysługuje raz w roku na każde dziecko uczące się w szkole do ukończenia 20 lub – w przypadku dzieci niepełnosprawnych – 24 roku życia.

Wnioski złożone w lipcu i sierpniu gwarantują wypłatę nie później niż do 30 września. Wnioski złożone w kolejnych miesiącach sprawią, że na wypłatę poczekamy do 2 miesięcy.

Wnioski o świadczenie „Dobry Start” są przyjmowane drogą elektroniczną od 1 lipca.

                      ŚWIADCZENIA RODZINNE I FUNDUSZ  ALIMENTACYJNY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Wyry informuje, że wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2020/2021 można składać od 1 lipca 2020 roku przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia 2020 roku wnioski można złożyć także drogą tradycyjną (papierową) w siedzibie Ośrodka przy ulicy Głównej 107 w Wyrach w godzinach urzędowania Ośrodka.

Ośrodek informuje również, że w nowym okresie zasiłkowym 2020/2021 trwającym od 1 października 2020 roku kwota świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej w okresie świadczeniowym, na który jest ustalane prawo do tego świadczenia, świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje w wysokości różnicy między kwotą świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie do 30 września 2021 roku świadczenia z funduszu alimentacyjnego będą przysługiwały, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 900 zł. Z kolei w przypadku, gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie przekroczy w/w kwotę, o kwotę nie wyższą niż kwota świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej w okresie świadczeniowym, na który jest ustalane prawo do tego świadczenia, świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje w wysokości różnicy między kwotą świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie.

Posted in Aktualności

Plan awaryjny dla osób doświadczających przemocy

 

 

Osobisty plan awaryjny – grafiki do druku

Posted in Aktualności

Kolejna pomoc od mieszkańców dla mieszkańców.

 

93933295_3034513343271802_3719212554715660288_oKierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyrach odebrała z Urzędu Gminy Wyry maseczki, które zostały zrobione i przekazane przez Panią Monikę Harupę. GOPS Wyry bardzo dziękuję za okazaną pomoc. Maseczki zostaną przekazane potrzebującym.

 

Posted in Aktualności

Pomoc od mieszkańców dla mieszkańców

IMG_20200421_111646Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyrach otrzymał pomoc od mieszkańców w formie maseczek. Tym razem serdecznie dziękujemy Państwu Gabrieli i Piotrowi Kąsek za przekazanie sporej ilości maseczek, które będą mogły być rozdysponowane potrzebującym.

 

Posted in Aktualności

BEZPŁATNE PORADY PRAWNIKA!

Mikołowski Powiat_ulotka porady telefoniczne

Posted in Aktualności

DYŻURY PSYCHOLOGA W KLUBIE POWRÓT

W związku z pandemią wirusa SARS CoV-2 w stowarzyszeniu odbywają się dyżury psychologa resocjalizacyjnego:

poniedziałki od 16:00 do 18:00 

czwartki od 17:00 do 19:00

W czwartki organizowane są spotkania grupy wsparcia online. Codziennie można kontaktować się poprzez Facebooka oraz drogą mailową. Dla osób uzależnionych powstała grupa zamknięta na Facebooku i WhatsUp.

telefon: 032-226-65-50

mail: powrotrosa@op.pl

Posted in Aktualności

Śląski Telefon dla Seniora SENIOR-fon

W dniu 30 marca 2020r. Samorząd Województwa Śląskiego uruchamia usługę skierowaną do Seniorów Mieszkańców Województwa Śląskiego – Śląski Telefon dla Seniora SENIOR-fon. Operatorem telefonu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.2020.03.30-seniorfon-2

SENIOR-FON spełnia dwie funkcje:

FUNKCJA nr 1 – TERAPEUTYCZNA, wsparcie emocjonalne, psychologiczne, rozmowa wspierająca, pomoc w przełamaniu poczucia osamotnienia, wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa. W tym trudnym czasie, osamotnienie seniorów, czasami brak wsparcia, czasem bezsilność, dają się we znaki, tej jakże narażonej na niebezpieczeństwo grupie społecznej. Dlatego ruszamy z przedmiotowym projektem.

FUNKCJA nr 2 – INTERWENCYJNA, gdzie na naszej infolinii będzie można zgłosić problem seniora, a nasi interwenci będą podejmować działania skutecznej koordynacji pomocy dla osób w potrzebie w jej środowisku lokalnym (powiadomią miejscowe służby, sprawdzą ścieżkę pomocy, zainteresują organizacje pozarządowe, inne według rozeznanej sytuacji)

Telefon będzie funkcjonował od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00

Dyżur będą pełnili: psychologowie, terapeuci, pedagodzy, pracownicy socjalni i inni interwenci. Stoimy na stanowisku że dla Seniora w obecnym czasie nawet rozmowa na dowolny temat pełni funkcję terapeutyczną.

Posted in Aktualności

Pamiętajmy o seniorach w tych trudnych czasach.

1.29.18

Opiekunowie i bliscy starszych i schorowanych osób są zaniepokojeni. Boją się, co będzie. Wiemy, ze koronawirus częściej powoduje powikłania u osób starszych. Nie oznacza to jednak, że każdy z nich będzie wymagał intubacji i pobytu na OIOM-ie. Wiele osób przejdzie infekcje łagodnie. Wiele osób ma dużą szansę dojść do zdrowia mimo cięższego przebiegu choroby…   za www.seniorowo.com

Posted in Aktualności

PSYCHOLOG GOPS WYRY

Psycholog z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej aktualnie i do odwołania przyjmuje klientów tylko w formie rozmowy telefonicznej: w każda środę od 16:15 do 19:00. Zapisy wyłącznie pod numerem telefonu 32-323-02-38 (w godzinach otwarcia GOPS WYRY).

 

Posted in Aktualności

Dyżury w Klubie ZMIANA

Przechwytywanie zmiana1

Przechwytywanie zmiana2

Posted in Aktualności