Wsparcie dla rodzin z dziećmi oraz świadczenia dla osób niepełnosprawnych.

Ogół świadczeń przekazywanych przez rząd lub samorząd określonym grupom społecznym lub całemu społeczeństwu w pieniądzu bądź w naturze. Środki zaspokajania indywidualnych potrzeb jednostki, których uzyskanie nie jest bezpośrednim efektem własnej pracy, są one podstawowym instrumentem polityki społecznej i formą realizacji zabezpieczenia społecznego. Z prawnego punktu widzenia zobowiązania rządu do określonych świadczeń społecznych oraz ich zakres wynikają z odpowiednich ustaw i są wyrazem polityki społecznej państwa.

Comments are closed.