Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka – becikowe

Zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka lub dzieci (becikowe)
Z tytułu urodzenia się dziecka żywego, w terminie 12 miesięcy od narodzin, matce lub ojcu albo opiekunowi prawnemu – na wniosek – przysługuje jednorazowa zapomoga pieniężna w wysokości 1000 zł ( art. 15b ustawy o świadczeniach rodzinnych).

Jednorazowa zapomoga przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1922,00 zł. 

Wymagane dokumenty:

Wniosek obowiązujący od 1 listopada 2017 r. SR-2_od_1_listopada

-zaświadczenie lekarskie druk do pobrania ->  tutaj

załącznik: SR-2Z      ZSR-05_nowy_okres_2

Comments are closed.