Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka – becikowe

Zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka lub dzieci (becikowe)
Z tytułu urodzenia się dziecka żywego, w terminie 12 miesięcy od narodzin, matce lub ojcu albo opiekunowi prawnemu – na wniosek – przysługuje jednorazowa zapomoga pieniężna w wysokości 1000 zł ( art. 15b ustawy o świadczeniach rodzinnych).

Jednorazowa zapomoga przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1922,00 zł. 

Wymagane dokumenty:

Wniosek: jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

-zaświadczenie lekarskie: Zaświadczenie lekarskie

– załącznik: Oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych.

– klauzula RODO: Klauzula informacyjna – KPA-1 SR

Comments are closed.