Program operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

FEADCelem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce. Od połowy maja 2015 roku trwa realizacja Podprogramu 2015, w ramach którego osoby najbardziej potrzebujące w całej Polsce będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, jak również możliwości uczestniczenia w różnych działaniach wspierających, edukacyjnych i włączających.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Pomoc żywnościowa, w postaci paczki żywnościowej może być przekazywana do osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone  w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (813 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 684 zł dla osoby w rodzinie), na podstawie dokumentu wystawionego przez właściwy terytorialnie Ośrodek Pomocy Społecznej, lub w przypadku osoby bezdomnej – oświadczenia podpisanego w organizacji.

Do końca lutego 2016 roku w Punkcie Dystrybucji Żywności prowadzonym przez Centrum Społecznego Rozwoju osoby, które spełniają kryteria dochodowe, będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, która cyklicznie będzie dystrybuowana w formie paczek żywnościowych. Każda z osób otrzyma  paczki żywnościowe, składające się z: makaronu świderki, ryżu białego, kaszy jęczmiennej, płatków kukurydzianych, mleka UHT, sera żółtego  groszku z marchewką, koncentratu pomidorowego, dżemu truskawkowego, mielonki wieprzowej , klopsików w sosie własnym, cukru  białego, oleju  rzepakowego.

Prócz wsparcia żywnościowego, Centrum Społecznego Rozwoju realizować będzie cykliczne działania przy współpracy ze Śląskim Bankiem Żywności, takie jak: comiesięczne dyżury poradnictwa prawnego, comiesięczne dyżury związane z poszukiwaniem pracy, podczas których można uzyskać pomoc w stworzeniu dokumentów aplikacyjnych do pracy i zapoznać się z  ofertami pracy zmieszczonymi w Internecie. Osoby korzystające ze wsparcia z POPŻ  w województwie śląskim będą również mogły wziąć udział w ciekawych warsztatach edukacyjnych dotyczących wzmacniania samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. O szczegółach informować będziemy na bieżąco. Wsparcie działaniami towarzyszącymi, pozwoli na zwiększenie wymiaru pomocy, która realizowana jest w ramach Programu.

Podprogram edycja 2015 jest kontynuacją Podprogramu 2014, w ramach którego Centrum Społecznego Rozwoju przy pomocy Śląskiego Banku Żywności objęła  w 2014 wsparciem żywnościowym 1130 osób, w tym 552 w Łaziskach Górnych i 578 w Mikołowie.

Obok dystrybucji paczek, prowadzone były również następujące  działania towarzyszące: informowanie o możliwościach korzystania ze wsparcia aktywizacyjnego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz przekazywanie pakietu przepisów kulinarnych, będących propozycją wykorzystania otrzymywanych w ramach POPŻ artykułów spożywczych do przygotowania zróżnicowanych posiłków.

Comments are closed.