2010

Zakończono realizację projektu ” Lepsza Przyszłość” w 2010 r. 10 osób z Gminy Wyry w tym 7 kobiet i 3 mężczyzn wzięło udział w warsztatach (indywidualne i grupowe) z doradcą zawodowym, psychologiem, a także zapewnio badania lekarskie przygotowujące do pracy.  Wszystkie osoby ukończyły szkolenie zawodowe w wybranych przez siebie zawodach. Dwie osoby wybrały kurs specjalista d/s kadr i płac,  2 osoby wybrały kurs kurs wózka jezdniowego, 1 osoba kurs kosmetyczny+wizaż+biologiczny manicure,  1 osoba odbyła szkolenie w zakresie spawalinictwa, 1 osoba w zawodzie obsługa i naprawa wózka widłowego, 1 osoba w zawodzie ochraniarz oraz 1 osoba ukończyła kurs sprzedawcy oraz jedna osoba kurs pracownika biurowego.

Comments are closed.