2014-2015

gops_plakat_01_2014_b (1)Projekt współfinansowany przez Unie Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 7.1 Podziałania 7.1.1 Rozwoj i upowszechnienie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej.

Celem projektu jest: 

zwiększenie kompetencji społecznych i zawodowych

ułatwienie znalezienia pracy

podwyższenie samooceny osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo lub będących w trakcie nauki

W projekcie mogą uczestniczyć osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo, pracujące zagrożone utratą pracy. Projekt skierowany głównie do grupy wiekowej: od 15 do 25 lat.

Projekt „Lepsza Przyszłość” podzielony jest na dwa działania:

1. KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ prowadzony w partnerstwie z Stowarzyszeniem „CENTRUM SPOŁECZNEGO ROZWOJU” z Łazisk Górnych

celem Klubu jest:

– aktywna pomoc w zaplanowaniu rozwoju zawodowego

– warsztaty z zakresu poszukiwania pracy

– warsztaty z zakresu rozwoju społecznego

-warsztaty autoprezentacji

-poradnictwo indywidualne

-pośrednictwo w poszukiwaniu pracy

– szkolenia zawodowe

– opieka nad dziećmi uczestników projektu podczas zajęć

-wsparcie finansowe

2. PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ prowadzony w partnerstwie z DOMEM KULTURY GOSTYN

celem PALU jest:

– szkolenie z zakresu umiejętności liderskich zakończone uzyskaniem certyfikatu ( stacjonarne i wyjazdowe)

– stworzenie zespołu osób czynnie włączających się w życie społeczne i kulturalne Gminy Wyry

– udział w organizacji imprez adresowanych do mieszkańców gminy

 

 

Comments are closed.