Klub Integracji Społecznej

Klubu Integracji Społecznej (KIS) i ma na celu stworzenie możliwości podniesienia lub uzupełnienia kwalifikacji zawodowych uczestników. W ramach projektu uczestnicy będą mogli korzystać ze wsparcia doradcy zawodowego, psychologa i trenera oraz ukończyć wybrany przez siebie kurs zawodowy, który zwiększy ich szanse na znalezienie satysfakcjonującej pracy. Tymi formami wsparcia objętych jest łącznie 20 osób, podzielonych na dwie grupy.

Partnerem w realizacji zadania jest stowarzyszenie Centrum Społecznego Rozwoju z Łazisk Górnych

Osoby prowadzące zajęcia w ramach Klubu Integracji Społecznej to:

Pani Sabina Iskierka -psycholog, psychoterapeutka, trenerka umiejętności psychospołecznych. Doświadczenie zawodowe obejmuje diagnozę i terapię dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych. Pracuje w nurcie poznawczo – behawioralnym oraz terapii EMDR. Posiada certyfikat psychoterapeuty poznawczo-behawioralnego oraz terapeuty EMDR. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej oraz Polskiego Towarzystwa Terapii EMDR.

Pan Mateusz Eichner– Trener -Prowadzenie warsztatów, szkoleń miękkich dla osób indywidualnych, przedsiębiorstw i organizacji społecznych. (m. innymi. aktywizacja zawodowa, komunikacja w zespole, stres, budowanie partnerstwa, pisanie i zarządzanie projektami, autoprezentacja, spółdzielnie socjalne, ekonomia społeczna, pozyskiwanie funduszy, promocja i PR, samopomoc, przywództwo, proces grupowy)
* Doradca zawodowy -prowadzenie poradnictwa zawodowego dla dorosłych młodzieży
* Umiejętności tworzenia strategii rozwiązywania problemów społecznych, programów rozwoju lokalnego, lokalnego ożywienia gospodarczego metodą partycypacji społecznej
* Specjalista z zakresu pozyskiwania środków na realizacje projektów miękkich (EFS, EOG)
* Umiejętność tworzenia programów outplacementowych, programów zaangażowania społecznego przedsiębiorstw (CSR), oraz odpowiedzialności społecznej terytorium (TSR).
* Znajomość problematyki osób niepełnosprawnych, przepisów z zakresu pomocy społecznej, rynku pracy i działalności organizacji pozarządowych
* Specjalista z zakresu budowania i facylitowania partnerstw lokalnych

Pani Agnieszka Czercowa Bańczyk – pedagog i psychoterapeutka. Ukończone studia pedagogiczne  na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt. Ukończyła szkolenie w Instytucie Terapii Gestalt w Krakowie, posiadającym akredytację European Association of Psychoterapy, European Association for Gestalt Therapy oraz FORGE (International Federation of Gestalt Training Organizations). Uczestniczy w treningach pracy z ciałem, kreatywności oraz analizy transakcyjnej.  Ukończone m.in. kursy i szkolenia z ruchu rozwijającego Weronki Sherborne, szkoły wychowawców oraz coachingu. Pracuje jako coach, wychowawca i doradca. Tworzy i realizuje programy profilaktyczne oraz wychowawcze dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

HARMONOGRAM ZAJĘĆ KLUBU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ –KIS Wyry

 

 

Comments are closed.