Program Aktywności Lokalnej

W skład Gminy Wyry wchodzą dwie miejscowości Wyry oraz Gostyń. Powinny one być traktowane jako jeden organizm. Niestety mieszkańcy nie zawsze potrafią się ze sobą porozumieć. Podzielona lokalizacja ośrodków kulturowych i instytucji publicznych pomiędzy dwie miejscowości, zamiast jednoczyć dzieli mieszkańców Wyr i Gostyni.

Aby zniwelować różnice pomiędzy miejscowościami GOPS Wyry wspólnie z współrealizatorem – Domem Kultury w Gostyni oraz partnerem – Centrum Społecznego Rozwoju w Łaziskach Górnych, postanowili stworzyć Program Aktywności Lokalnej dla mieszkańców obu miejscowości. Działania w ramach Programu Aktywności Lokalnej mają na celu zintegrowanie mieszkańców Gminy Wyry. Efektem projektu ma być także wzrost zaangażowania ludzi w sprawy gminy oraz integracja Urzędu Pracy ze społecznością lokalną.

W Programie Aktywności Lokalnej bierze udział 5 osób z Wyr i 5 z Gostyni.  Członkowie biorący udział w projekcie będą uczestniczyć w szkoleniach w zakresie umiejętności pracy w grupie, zarządzania przedsięwzięciami społeczno– kulturalnymi. Przewidywane jest również szkolenie wyjazdowe z zakresu kreowania umiejętności liderskich. Ponadto to liderzy zobligowali się do współorganizowania imprez integracyjnych dla mieszkańców gminy. W ramach spotkań integracyjnych przewiduje się m.in. imprezę z prezentacjami artystycznymi, jarmark adwentowy i piknik rodzinny.

Comments are closed.