Zasada równości szans kobiet i mężczyzn

Z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn z projektach Programu Operacyjnego Kapitału Ludzkiego można zapoznać się tutaj

Comments are closed.