Stypendia -rozliczenie do 15 grudnia 2014

Termin rozliczenia Stypendiów socjalnych (tj. przedłożenia faktur lub rachunków do GOPS Wyry) za miesiąc listopad, grudzień 2014, upływa dnia 15 grudnia 2014 roku.

Comments are closed.