Stypendia socjalne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że od 1 sierpnia  do 15 września 2014r. można  składać wnioski o tzw. stypendia socjalne.

Formą stypendium socjalnego jest:

1) całkowite (częściowe) pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;

2) pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakup podręczników i innych pomocy naukowych;

3) całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania.

Wnioski o przyznanie pomocy materialnej w roku szkolnym 2014/2015 należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Wyry do 15 września 2014 roku.  Miesięczna wysokość dochodów na osobę w rodzinie ucznia, uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 456,00 zł (netto).

Więcej informacji dostępny jest w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Wyry.

wniosek można pobrać tu: http://gopswyry.eu/wp-content/uploads/2014/07/wniosek.docx

Comments are closed.