Szkolenie „Konflikt czy przemoc ?” Profesjonalna diagnoza przypadku

35882116_10204670152349777_1039180338133204992_n     W dniu 20 czerwca 2018 roku w sali szkoleniowej GOPS Wyry na ul. Pszczyńskiej 370 w Gostyni odbyło się szkolenie dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego Ds. Przeciwdziałania Przemocy w Gminie Wyry oraz grup roboczych ds. przeciwdziałania przemocy. Tytuł szkolenia   „Konflikt czy przemoc” Profesjonalna diagnoza przypadku. W szkoleniu uczestniczyło 16 osób. W śród uczestników byli pracownicy socajlani , kuratorzy, policjanci, pielęgniarki, kuratorzy, pedagodzy, psycholog, pracownik GKRPA. Szkolenie poprowadził Pan Adrian Drdzeń – pedagog, trener umiejętności psychospołecznych, praktyk pracujący w nurcie terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach, –  współpracownik stowarzyszenia czeladzkiego stowarzyszenia Moc – Wsparcia.    Szkolenie miało na celu podniesienie kompetencji w diagnozie oraz profesjonalnej pomocy osobom w konflikcie i przemocy.

Szkolenie było realizowane w ramach projektu socjalnego w ramach specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny specjalność praca socjalna z rodziną doświadczającą przemocy

Od konfliktu do Niebieskiej Karty” Przeciwdziałanie konfliktowi i zachowaniom przemocowym w  rodzinach  Gminy Wyry.

Lider projektu: Przemysław Ryszka

Partnerzy:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyrach

Gminna Komisja Rozwiązywani Problemów Alkoholowych

Comments are closed.