Szkolenie Zespołu Interdyscyplinarnego

    WP_20160531_11_53_17_ProDnia 31 maja 2016 roku W pomieszczeniach Świetlicy Środowiskowej w Gostynii odbyło się szkolenie dla członków Zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz grup roboczych z tematu ” Kontakt z osobą pokrzywdzoną i osobą stosującą przemoc- strategie działania”  W szkoleniu uczestniczyło 10 osób byli to między innymi pracownicy szkół, przedszkola, zakładów opieki zdrowotnej, policji, pomocy społecznej, świetlicy środowiskowej.

Comments are closed.