Ważne!! 500 bus w twojej miejscowości

bus 500MASZ PYTANIA O PROGRAM RODZINA 500+ ?

500 BUS Przyjedzie do twojej miejscowości

w dniu:  15 kwietnia 2016

parking  przed GOPS Wyry ul. Dąbrowszczaków 107

o godzinie 13:00 do 15:00

 

Comments are closed.