Wybrano ofertę na świadczenie usług tymczasowego schronienia

Zgodnie z art 4. pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r „Prawo zamówień publicznych” (Dz.U z2017 r poz.1579 z późn. zm)

na zapytanie ofertowe nr GOPS.8125.673.2018 z dnia 18 lipca 2018 roku wpłynęła tylko jedna oferta. Oferta  spełniała kryteria formalne.

W związku z tym wybrano ofertę

Towarzystwa Pomocy

im. św. Brata Alberta

Zarząd Koła Rybnickiego

Przegędza, ul. Mikołowska 78

44-238 Czerwionka Leszczyny

 

Comments are closed.