Zasiłek pielęgnacyjny

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

– niepełnosprawnemu dziecku,

– osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności

– osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia

– sobie, która ukończyła 75 lat.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje w wysokości 215,84 zł miesięcznie.

Uwaga.
Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego nie jest zależne od wysokości dochodu osoby niepełnosprawnej i dochodu rodziny. Jeżeli osoba uprawniona jest do dodatku pielęgnacyjnego przyznanego do emerytury bądź renty  zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje.

Do pobrania:

– załącznik: Klauzula informacyjna – KPA-1 SR

Comments are closed.