Członkowie Zespołu

Członkowie zespołu interdyscyplinarnego ds. przemocy w rodzinie

Magdalena Sierżant  – starszy specjalista pracy socjalnej, przewodniczący

Tomasz Rybok- starszy specjalista pracy socjalnej, sekretarz zespołu, zastępca przewodniczącego

Danuta Maj – Ścibisz – Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – starszy pracownik socjalny

Adrian Sułkowski – Komenda Powiatowa Policji w Mikołowie

Daria Mejsner – Szkoła Podstawowa Gostyń

Renata Mecner – Gminne Przedszkole w Wyrach

Katarzyna Koryciak – NZOZ „Wyrmed”

Agnieszka Pikuła – FamiliaMed sp. z o.o. Gostyń

Jacek Romanowski – starszy kurator zawodowy Sądu Rejonowego w Mikołowie

Agnieszka Sitko – Gminne Przedszkole w Gostyni

Joanna Fritz – Szkoła Podstawowa w Wyrach

Monika DraczkaKnopik – „ZMIANA” Mikołowskie Stowarzyszenie Pomocy Psychospołecznej i Profilaktyki

Comments are closed.