Pomoc specjalistyczna w sprawie przemocy domowej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyrach 

budynek Ochotniczej Straży Pożarnej  Wyry, ul. Pszczyńska 76

Dyżur psychologa:

Środa  16 15 -18 15

pierwszy i ostatni poniedziałek  9 30 – 11 30

umówienie wizyty telefonicznie  32 323 02 38

Mikołowskie Stowarzyszenie Pomocy Psychospołecznej i Profilaktyki „ZMIANA”

Terenowy Punkt Doradztwa Kryzyskowego w Mikołowie

ul. Krakowska 30

tel. 32 2264176

www.zmiana-mikolow.pl

email : kontakt@zmiana-mikolow.pl

Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Chopina 8

43-170 Łaziska Górne

tel (032) 22-44-390

fax. (032) 22-44-498

http://www.pcpr.mikolowski.pl/

email: pcpr.mikolow@poczta.fm

Comments are closed.