Członkowie

przewodnicząca: Anna Łożańska – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

członek: Danuta Maj – Ścibisz – pracownik socjalny

członek: Aleksander Brudny – członek Klubu Abstynenta „Powrót”

członek: Błażej Nowrot – doradca zawodowy

członek: Jadwiga Harupa – asystent rodziny

członek: Krzysztof Czech – policjant

Comments are closed.