Nowe kryteria dochodowe – żywność

Program Operacyjny „Pomoc Żywnościowa 2014-2020”. W związku ze zmianą kryterium dochodowego od dnia 1 stycznia 2017 r. Obecne kryterium wynosi 200% kryterium uprawniającego  do świadczeń z pomocy społecznej, tj.

1268zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz

1028zł dla osoby w rodzinie

Więcej informacji => TUTAJ

Comments are closed.