Podziękowania

W imieniu swoim oraz pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyrach, dziękuję za przesłane życzenia z okazji Dnia Pracownika Socjalnego od: Pani Wójt Gminy Wyry, Pani Przewodniczącej Rady Gminy, Panu Senatorowi Markowi Plura, panu Krzysztofowi Gadowskiemu, Pierwszemu Wicewojewody Śląskiego, Dyrektora Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej oraz wszystkim , za pamięć i docenienie pracy pracowników socjalnych.

Alicja Gugała – Gołąbiewska

Kierownik GOPS Wyry

Comments are closed.