Program Korekcyjno-Edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie

xhXk3UMikołowska Stowarzyszenie Pomocy Psychospołecznej i Profilaktyki ZMIANA informuje, że w okresie od 10.06.2014 do 25.11.2014 w każdy wtorek od 16 30 do 19 30 prowadzony będzie „Program”.

Program adresowany jest do mieszkańców powiatu mikołowskiego, osób – sprawców przemocy w rodzinie-skazanych przez Sąd z art. 207 kk, osób objętych procedurą „Niebieskiej Karty oraz osób, u których występują problemy zachowań agresywnych w relacjach rodzinnych i partnerskich. Podstawą przystąpienia do Programu jest rozmowa kwalifikacyjna oraz podpisanie kontraktu.

Zainteresowane osoby mogą kontaktować się z Stowarzyszeniem „Zmiana” w Mikołowie, ul. Krakowska 30 każdy wtorek w godz. od 16,00 do 18,00

Osoba do kontaktu:

Monika Draczka-Knopik tel. 504930035

Comments are closed.