PROGRAM „RODZINA 500 PLUS”

17 lutego 2016 roku, Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Program „Rodzina 500 plus” realizowany będzie od 1 kwietnia tego roku.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyrach, informuje, że od 1 kwietnia 2016 roku, można składać wnioski na program „Rodzina 500 plus”. Wnioski będą dostępne w siedzibie i filii Ośrodka oraz na stronie internetowej: www.gopswyry.eu. Wszystkie osoby, które złożą wniosek w ciągu pierwszych trzech miesięcy, tj. od kwietnia do czerwca 2016 roku, dostaną wyrównanie wstecz. W kolejnych miesiącach, świadczenie będzie wypłacane od miesiąca, w którym rodzice złożą wniosek. Do programu można dołączyć w dowolnym momencie.

rodzina-500plus_2

Świadczenie przysługuje wszystkim rodzinom na drugie i kolejne dziecko, do ukończenia 18 roku życia dziecka. Natomiast w przypadku ubiegania się o świadczenie na pierwsze dziecko, stosuje się kryterium dochodowe, tj. 800zł/na osobę w rodzinie i 1200zł/na osobę w rodzinie, w sytuacji gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne. W pierwszym okresie wypłacania świadczenia wychowawczego, będzie brany pod uwagę dochód za 2014 rok.

Wysokość świadczenia do wypłaty, wynosi 500zł miesięcznie, na każde uprawnione dziecko. Pierwszy okres wypłacania świadczenia wychowawczego będzie od 1 kwietnia 2016 r. do 30 września 2017 r. W kolejnych latach, świadczenie będzie przysługiwało na okres jednego roku, tj. od 1 października do 30 września, wnioski będzie można składać od sierpnia danego roku.

Informacje o programie „Rodzina 500 plus” można uzyskać pod nr tel. 32/218-72-74  lub osobiście, w siedzibie GOPS Wyry, ul. Dąbrowszczaków 107, 43-175 Wyry (godziny przyjmowania interesantów: poniedziałek: 7:30 – 16:30, wtorek – czwartek: 7:30 – 15:00, piątek: 7:30 – 13:30) oraz w filii Ośrodka w Gostyni, ul. Pszczyńska 370, 43-176 Gostyń (godziny otwarcia: wtorek: 9:00 – 11:00, czwartek: 9:00 – 11:00).

Szczegółowe informacje, można uzyskać również na stronie internetowej Ministerstwa Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej: www.mpips.gov.pl

Comments are closed.