Relacja z konferencji podsumowującej ” Lepszą Przyszłość”

konferencja3W dniu 24.06.2015 roku, w Domu Kultury w Gostyni, odbyła się Konferencja podsumowująca projekt „Lepsza Przyszłość” , który jest współfinansowany przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w latach 2008-2015, przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyrach.

Patrząc z perspektywy czasu, na to co wydarzyło się przez te wszystkie lata, mamy poczucie, że był to dobry czas, dobrze wydane pieniądze, przede wszystkim dlatego, że zainwestowane w ogromny potencjał mieszkańców gminy Wyry. Dlatego, na wstępie chcieliśmy podziękować wszystkim uczestnikom naszego projektu, za zaangażowanie, wytrwałość, wyrozumiałość i bardzo dobrą współpracę. To dzięki Wam, możemy mówić dziś o sukcesie, jaki odnieśliśmy realizując projekt „Lepsza Przyszłość”.

Od 2008 – 2015 roku przeszkolono 90 osób. Wszystkie osoby uczestniczące w projekcie podniosły swoje kompetencje społeczne i zawodowe poprzez udział w Treningach Umiejętności Społecznych, Warsztatach Aktywizacji Zawodowej oraz kursach zawodowych, dopasowanych indywidualnie do potrzeb klienta. Uczestnicy projektu zostali objęci kompleksowym wsparciem, ze strony psychologa, doradcy zawodowego, pracownika socjalnego a w latach 2014-2015, również wsparciem ze strony trenera pracy.

W 2009 roku został utworzony, w ramach projektu, Punkt Wspierania Rozwoju Kompetencji Społecznych i Zawodowych w Gostyni, gdzie odbywały się m.in. Treningi Umiejętności Społecznych, Warsztaty Aktywizacji Zawodowej, itd.

W latach 2014 -2015, kiedy to, weszliśmy w partnerstwo, ze Stowarzyszeniem Centrum Społecznego Rozwoju z Łazisk Górnych, w/w Punkt został przekształcony w Centrum Integracji Społecznej, do którego dodatkowo pozyskano trenera pracy.  W tym okresie współpracowaliśmy również, z Domem Kultury w Gostyni, gdzie w ramach Programu Aktywności Lokalnej, 10 uczestniczek projektu, zorganizowało różne przedsięwzięcia kulturalno – rozrywkowe dla mieszkańców Wyr i Gostyni, celem zbliżenia do siebie tych miejscowości i niwelowania różnic pomiędzy nimi.

Warto dodać, że takim miłym akcentem projektu, były realizowane od 2012 roku wyjazdy integracyjne. Na których uczestnicy projektu mogli lepiej się poznać, wymienić doświadczeniami, sprawdzić swoje możliwości, w różnych organizowanych zajęciach psychologicznych i sportowych, a także odpocząć od codziennych spraw życiowych.

Przez te wszystkie lata, w projekcie wzięło udział 40 osób z terenu Gostyni i 50 osób z terenu Wyr.

15% osób pracowało przed rozpoczęciem udziału w projekcie  a po ukończeniu projektu 51%  osób pracuje.

Całkowity koszt Projektu: 502 934,09zł, kwota dofinansowania wynosi 442 973,95zł, z czego wkład własny Gminy Wyry wyniósł 59 960,14zł.

Jeszcze raz, przede wszystkim dziękujemy wszystkim uczestnikom projektu, za udział w nim, za to, że tak dzielnie walczyli o zmianę swojej sytuacji, że chciało im się zrobić coś, by zmienić swoje dotychczasowe życie. Wydaje nam się, że każdy z Was, jest dzisiaj wygranym, niezależnie od swojej sytuacji życiowej ponieważ już wiecie, jaki w Was drzemie potencjał i co możecie z nim zrobić. Życzymy wszelkiej pomyślności i powodzenia!

Ponadto chcieliśmy podziękować wszystkim osobom zaangażowanym w projekt, od początku jego realizacji. m.in. p. Sabinie Iskierce, Stowarzyszeniu Centrum Społecznego Rozwoju,

Domowi Kultury w Gostyni, a także Urzędowi Gminy Wyry za wsparcie finansowe i nie tylko  oraz Pani Kierownik GOPS.

konferencja1Jednocześnie informujemy, że obecnie jesteśmy na etapie konsultacji dotyczących pozyskiwania funduszy z Unii Europejskiej, na lata 2014-2020, dlatego wszystkie osoby chętne do udziału w kolejnym projekcie, nawet te, które już skorzystały ze wsparcia, serdecznie zapraszamy.

Comments are closed.