SIEC POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM

Jesteś ofiarą przestępstwa? Świadkiem? Doznajesz przemocy np. w rodzinie? Czujesz się osamotniony? Szukasz pomocy?

ZADZWOŃ

+ 48 222 309 900

Wsparcie przez 24 godziny\7 dni w tygodniu

dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków

*    obsługa telefonu zaufania dla ofiar przestępstw (w tym dotyczący

przemocy domowej, prób samobójczych, wsparcia dla dzieci),

*    zapewnienie osobom pokrzywdzonym przestępstwem dostępu do pomocy

psychologicznej i prawnej świadczonej przez telefon i drogą

elektroniczną za pośrednictwem skrzynki e-mail (info@numersos.pl),

*    zapewnienie osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom

możliwości umówienia się na spotkanie z osobą pierwszego kontaktu w

Ośrodku Pomocy drogą telefoniczną,

*    upowszechnianie wiedzy na temat praw osób pokrzywdzonych

przestępstwem,

*    promowanie systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i

świadkom,

*    informacja o Funduszu Sprawiedliwości

Odwiedź również nasze strony:

www.numersos.pl

www.pokrzywdzeni.online

www.swiadkowie.online

www.samobojstwo.online

www.przemoc.online

www.dla-dziecka.online

Comments are closed.