Stypendia szkolne 2019 – 2020

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że do 15 września 2019 r. można  składać wnioski o stypendia szkolne, dla dzieci uczęszczających do szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Wnioski o przyznanie pomocy materialnej w roku szkolnym 2019/2020 należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wyrach do 15 września 2019 roku.  Miesięczna wysokość dochodów na osobę w rodzinie ucznia, uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 528,00 zł (netto).

Więcej informacji oraz formularz wniosku dostępny jest w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wyrach.

Ponadto  w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych wnioski o stypendia szkolne należy składać do dnia 15 października 2019 roku, natomiast w przypadku uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim, dniu lutego – do dnia 15 lutego danego roku szkolnego.

Comments are closed.