Szana na pracę dla młodych absolwentów!!

Zdobądź kwalifikacje spawacza i weź udział w płatnym stażu!

Zakład Doskonalenia Kadr „KOMAG ” Sp. z o.o. z Gliwic rozpoczyna rekrutację od 3 października 2016 r. osób w wieku od 18 do 24 lat pozostających bez pracy, w tym zwłaszcza absolwentów szkół zawodowych i techników z województwa śląskiego do projektu „Spawacz MAG z uprawnieniami-kurs i staż dla absolwentów szkół zawodowych i techników” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt przewiduje m.in.:
– kurs zawodowy spawacz MAG 135 z egzaminem Instytutu Spawalnictwa
– poradnictwo zawodowe z psychologiem i/lub inżynierem – spawalnikiem
– 3-miesięczny płatny staż w firmach branży maszynowej,
– gwarancję zatrudnienia na min. 3 miesiące dla 50% uczestników projektu
Uczestnik projektu otrzymuje:
– świadectwo kwalifikacyjne spawacza w metodzie MAG 135
– stypendium szkoleniowe w kwocie 964 zł
– stypendium stażowego w kwocie 4 800 zł
– zwrot kosztów dojazdu na kurs i staż
Aby wziąć udział w projekcie należy złożyć formularz rekrutacyjny dostępny na www.zdk-komag.pl w zakładce Projekty unijne oraz wypełnić test podstawowej znajomości rysunku technicznego.
Szczegółowe informacje:
Zakład Doskonalenia Kadr „KOMAG” Sp. z o.o. , ul. Łużycka 16, 44-101 Gliwice  e-mail: spawacz@zdk-komag.pl , telefon 32 237 48 20

Udział w projekcie jest bezpłatny!!!

Comments are closed.