Szkolenia zawodowe w Klubie Integracji Społecznej

gops-ulotka-08-2012_aW Klubie Integracji Społecznej rozpoczęły się już szkolenia zawodowe. W chwili obecnej cztery osoby rozpoczynają szkolenia zawodowe dwie osoby po konsultacjach z psychologiem i doradcą zawodowym wybrały szkolenie związane z pracą handlowca pozostałe dwie osoby wybrały szkolenie „Manicure – stylizacja paznokci”  Po ukończeniu szkolenia osoby nadal będą brały udział w zajęciach w ramach KIS. Zakończenie pierwszego etapu  projektu planowane jest na sierpień 2014.

W chwili obecnej osoby, które chciałyby uczestniczyć w drugim etapie projektu mogą zgłaszać się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyrach osobiście ul. Dąbrowszczaków 107 lub telefonicznie z pracownikami projektu pod nr. 32 3230238.

Projekt „Lepsza Przyszłość” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego funduszu Społecznego w ramach Działania 7.1 Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy Społecznej POKL, realizowany przez GOPS Wyry

Comments are closed.