UWAGA -konkurs na realizacja zadania – pomoc żywnościowa

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w tym pomocy osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych osób i rodzin »

więcej informacji tutaj: http://www.wyry.pl/p,s,200120,o,listing_informacji,id_kat,200274,id_informacji,328202.html

Comments are closed.