Ważna informacja dot. świadczenia wychowawczego 500+

NOWY OKRES ZASIŁKOWY 500+

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyrach informuje, że wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego 500+ na nowy okres zasiłkowy 2021/2022 można składać od 1 lutego wyłącznie drogą elektroniczną.

Od 1 kwietnia będzie można składać wnioski  również w formie papierowej.

Rodzice, którzy  obecnie  pobierają  świadczenie wychowawcze mają je przyznane do 31 maja 2021 roku lub do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

Osoby, które złożą kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek o świadczenie wychowawcze 500+ do 30 kwietnia zapewnią sobie gwarancję ciągłości otrzymywania świadczenia, co oznacza, że przyznanie świadczenia wychowawczego  oraz jego wypłata  nastąpi do 30 czerwca tego roku .

Comments are closed.