Ważna Informacja!!!

        W związku z zagrożeniem epidemiologicznym informujemy, że istnieje możliwość dowozu żywności osobom starszym, samotnym, niesamodzielnym, które nie są wstanie zaspokoić  swoich niezbędnych potrzeb. W w/w sprawie prosimy o kontakt z pracownikami socjalnymi pod numerem telefonu 32 323 02 38 .

        Jednocześnie przypominamy , że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyrach od dnia 12.03.2020 r. do 27.03.2020 r., nie będzie przyjmował petentów. W sytuacji wymagających niezbędnej pomocy Ośrodka pracownicy w godzinach urzędowania placówki będą dostępni pod następującymi numerami telefonów:

– dział świadczeń rodzinnych i wychowawczych – tel. 32-218-72-74

– pracownicy socjalni – tel. 32-323-02-38

– asystent rodziny – tel. 609084933

Nie będzie również czynny Punkt Terenowy w Gostyni.

Comments are closed.