Ważne informacje dla osób doznających przemocy w rodzinie

Na naszej stronie w dziale Zespół ds. Przeciwdziałania Przmocy w Rodzinie zakładka Baza teleadresowa do osób dotkniętych przemocą opublikowaliśmy Bazy teleadresowe z ważnymi informacjami gdzie mogą ubiegać się o pomoc osoby będące w kryzysie związanym z przemocą w rodzinie.

Comments are closed.