Ważne informacje dotyczące świadczeń!

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyrach informuje, że w tym roku nie należy składać wniosku o świadczenie wychowawcze 500+ o ile nie nastąpiła zmiana sytuacji rodziny.

Świadczenie wychowawcze 500+ na okres 2019/2021 zostało przyznane  informacją do dnia 31.05.2021 roku.

W celu zachowania ciągłości wypłaty świadczenia wychowawczego 500+ wnioski na kolejny okres zasiłkowy będą przyjmowane  droga elektroniczną od 01.02.2021 roku.

                                               RZĄDOWY PROGRAM 300+

Od 1 lipca będzie można  składać wnioski drogą elektroniczną o jednorazowe świadczenie „Dobry Start” w kwocie 300 zł na wyprawkę szkolną. Świadczenie 300 złotych przysługuje raz w roku na każde dziecko uczące się w szkole do ukończenia 20 lub – w przypadku dzieci niepełnosprawnych – 24 roku życia.

Wnioski złożone w lipcu i sierpniu gwarantują wypłatę nie później niż do 30 września. Wnioski złożone w kolejnych miesiącach sprawią, że na wypłatę poczekamy do 2 miesięcy.

Wnioski o świadczenie „Dobry Start” są przyjmowane drogą elektroniczną od 1 lipca.

                      ŚWIADCZENIA RODZINNE I FUNDUSZ  ALIMENTACYJNY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Wyry informuje, że wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2020/2021 można składać od 1 lipca 2020 roku przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia 2020 roku wnioski można złożyć także drogą tradycyjną (papierową) w siedzibie Ośrodka przy ulicy Głównej 107 w Wyrach w godzinach urzędowania Ośrodka.

Ośrodek informuje również, że w nowym okresie zasiłkowym 2020/2021 trwającym od 1 października 2020 roku kwota świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej w okresie świadczeniowym, na który jest ustalane prawo do tego świadczenia, świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje w wysokości różnicy między kwotą świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie do 30 września 2021 roku świadczenia z funduszu alimentacyjnego będą przysługiwały, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 900 zł. Z kolei w przypadku, gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie przekroczy w/w kwotę, o kwotę nie wyższą niż kwota świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej w okresie świadczeniowym, na który jest ustalane prawo do tego świadczenia, świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje w wysokości różnicy między kwotą świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie.

Comments are closed.