Współpraca GOPS Wyry z CIS Mikołów

W dniu 1 marca 2018  roku została  podpisana umowa o współpracy z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyrach z Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie. 

Zajęcia w Centrum obejmują pracę w grupie ogrodniczo – porządkowej, remontowo- budowlanej lub innej powołanej do realizacji określonych zadań.

Poza pracą osoby będące w Centrum korzystają z warsztatów i szkoleń, umożliwiających zdobycie lub podnoszenie kwalifikacji zawodowych, praktyk oraz odbycia stażu u pracodawcy, który może zaowocować konkretną ofertą pracy.

Uczestnicy otrzymują  świadczenie integracyjne oraz premię motywacyjna.

Więcej o centrum można się dowiedzieć tu:  http://www.cis.mikolow.eu/

Comments are closed.