Bezpłatna pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz członkom ich rodzin

Ministerstwo Sprawiedliwości informuje, że osoby pokrzywdzone przestępstwem oraz członkowie ich rodzin mają możliwość skorzystania z bezpłatnej pomocy podmiotów i organizacji pozarządowych, które otrzymały na ten cel dofinansowanie ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Na terenie województwa śląskiego osoby pokrzywdzone przestępstwem mogą korzystać z bezpłatnej specjalistycznej pomocy w następujących ośrodkach:

  • Stowarzyszenie Poszkodowanych w Wypadkach Drogowych z Bielsko-Białej,
  • Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP (w siedzibie na terenie Gliwic oraz filiach: w Cieszynie, Katowicach, Bytomiu, Chorzowie),
  • Śląska Fundacja Błękitny Krzyż (w siedzibie na terenie Jaworza oraz w Bielsku-Białej),
  • Częstochowskie Stowarzyszenie ETOH z Częstochowy.

Wykaz wszystkich podmiotów wraz z danymi kontaktowymi i terminami dyżurów specjalistów, dostępny jest na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl w zakładce: Działalność/Pokrzywdzeni przestępstwem oraz na stronie internetowej dla osób pokrzywdzonych www.pokrzywdzeni.gov.pl w zakładce: Sieć pomocy.

Comments are closed.