Zostań partnerem Karty Dużej Rodziny

MALYPopieramy wielodzietność duże rodziny dużą szansą dla Polski.
Zapraszamy firmy i instytucje działające na ternie województwa śląskiego do włączenia się do ogólnopolskiego programu Karta Dużej Rodziny.
Do współpracy zapraszamy podmioty niezależnie od sektora, czy wielkości. Warunkiem udziału jest zapewnienie zniżek lub dodatkowych uprawnień dla rodzin posiadających Kartę Dużej Rodziny.
Korzyści dla firm i instytucji z włączenia się do programu:
• Możliwość posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”.
• Współtworzenie pierwszego ogólnopolskiego programu skierowanego do dużych rodzin.
• Zwiększenie rozpoznawalności i zainteresowania ofertą firmy lub instytucji.
• Współtworzenie pierwszego w Polsce ogólnopolskiego programu dla dużych rodzin.
• Prestiż – dzięki honorowaniu Karty Dużej Rodziny.
Jak zgłosić swoją firmę do programu?
1. Należy pobrać oraz wypełnić formularz zgłoszeniowy – deklarację przystąpienia do programu dla rodzin wielodzietnych ze strony Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej: www.mpips.gov.pl (zakładka: Wsparcie dla rodzin z dziećmi → Karta Dużej Rodziny → Zostań partnerem Karty Dużej Rodziny → w plikach do pobrania: Formularz zgłoszeniowy).
2. Wypełniony formularz należy przesłać na adres: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice.
3. Po weryfikacji formularza z potencjalnym Partnerem zostaną ustalone szczegółowe warunki współpracy.
4. Wojewoda Śląski podejmie decyzję w kwestii zawarcia z Partnerem umowy o współpracy.
5. W przypadku Partnerów strategicznych prawo do podpisania umowy zastrzega sobie Minister Pracy i Polityki Społecznej.

Osobą wyznaczoną do koordynowania spraw związanych z realizacją „Karty Dużej Rodziny” w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach jest pani Agata Matyszkiewicz – inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej, tel.: (32) 20-77-806, e-mail: matyszkiewicza@katowice.uw.gov.pl

Comments are closed.