Gminne Świetlice Środowiskowe uczestniczą w konkursie

logo_kolor_pionJak co roku gminne świetlice złożyły wnioski o dofinansowanie swoich działań w ramach konkurs dla gmin i powiatów ziemskich województwa śląskiego pod nazwą Wzmocnienie rozwoju lokalnych systemów profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w 2014 roku. Organizatorem konkursu jest Zarząd Województwa Śląskiego. W ramach konkursu przewidziano realizację zadań mających na celu  wzmocnienie placówek opiekuńczo-specjalistycznych wsparcia dziennego (świetlic lub klubów) dla dzieci i młodzieży na terenie województwa śląskiego.

Wnioskowane środki można przeznaczyć na takie cele jak:

a)    koszty organizacji zajęć dla dzieci,

b)   koszty organizacji zajęć dla rodziców dzieci uczęszczających na zajęcia w placówce, których celem jest podniesienie kompetencji wychowawczych,

c)    koszty osobowe – związane z wynagrodzeniem osób zaangażowanych bezpośrednio przy realizacji zadania na podstawie umów o pracę,

d)   koszty bezosobowe – związane z wynagrodzeniem osób zaangażowanych bezpośrednio przy realizacji zadania na podstawie umów zlecenia lub o dzieło,

e)    koszty organizacji wyjazdów i spotkań,

f)    koszty konsultacji merytorycznych dla osób pracujących w świetlicy (w tym superwizji),

g)    koszty prowadzenia placówki (w szczególności opłaty lokalowe, materiały biurowe, usługi pocztowe, telekomunikacyjne i internetowe – stanowiące nie więcej niż 15%  kosztów związanych bezpośrednio z realizacją zadania),

h)   zakup żywności w celu przygotowania posiłków dla dzieci,

i)     zakup materiałów do prowadzenia zajęć,

j)     zakup sprzętu i wyposażenia – z wyłączeniem zakupów inwestycyjnych,

k)   zakup materiałów do przeprowadzenia drobnych remontów pomieszczeń przeznaczonych na działalność placówki (nie więcej niż 5% wartości wnioskowanej kwoty dotacji).

Kwota o jaką wnioskuję Świetlice na swoją działalność wynosi łącznie 42825,00 zł

 

Comments are closed.