Informacja 500+

500_plusW związku z upływającym terminem, mającym wpływ na wypłatę środków z programu 500+ przypominamy, że tylko wnioski złożone do 1 lipca (włącznie) będą wypłacone z wyrównaniem od 1 kwietnia. W związku z powyższym wszystkie osoby, które składały wnioski o świadczenie wychowawcze 500+ drogą elektroniczną powinny otrzymać potwierdzenie przyjęcia wniosku przez właściwy organ czyli Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyrach.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt pod nr tel. 32/218 72 74 w celu sprawdzenia czy dany wniosek wpłynął do tut. Ośrodka.
Jednocześnie informujemy, że do programu 500+ można przystąpić w dowolnym momencie.

Comments are closed.