Informacja 500+

500_plus

        Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że aktualnie rozpatrywane są wnioski złożone w pierwszej połowie kwietnia 2016 roku. Wnioski złożone do 1 lipca 2016 roku (włącznie) będą wypłacone z wyrównaniem od 1 kwietnia 2016 roku. Jeśli wniosek zostanie złożony po 1 lipca świadczenie będzie wypłacane od miesiąca złożenia wniosku. Do programu będzie można dołączyć w dowolnym momencie.

            Aktualnie w Gminie Wyry, do dnia 10.06.2016 roku zostało złożonych 588 wniosków z czego rozpatrzono 379 sprawy (64%). Udzielono 1 odmowę całkowitą oraz 6 odmów na pierwsze dziecko. Programem objętych zostało, na dzień dzisiejszy 773 dzieci.

               W gminach złożono ponad 1,94 mln wniosków: najwięcej na Mazowszu (ponad 251 tys.), w Wielkopolsce (ponad 197 tys.) oraz na Śląsku (ponad 192 tys.). Rodziny złożyły już ok. 550 tys. wniosków on-line. Najwięcej na Mazowszu (ponad 108 tys.), na Śląsku (ponad 71 tys.) oraz w Wielkopolsce (ponad 53 tys.). Do 31 maja wydano 1,6 mln decyzji, a wypłacono ponad 2,2 mld zł.


Comments are closed.