Informacja 500 +

500_plusWnioski będzie można pobrać i złożyć od 1 kwietnia br. w Gminnym  Ośrodku  Pomocy Społecznej w Wyrach w godzinach pracy Ośrodka.

 

Druki wniosków będzie można także pobrać w takich instytucjach jak:

Zespołach Szkół w Wyrach i Gostyni

Gminne Przedszkola w Wyrach i Gostyni

Świetlica Środowiskowa Gostyń

Wniosek on-line będzie można złożyć poprzez 4 kanały:

1. Bankowość elektroniczną,

2. PUE ZUS  czyli  Platformę usług elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

3. Portal informacyjno-usługowy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

4. Emp@tia oraz ePUAP czyli  elektroniczną platformę usług administracji publicznej.

W przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko trzeba będzie spełnić kryterium dochodowe na osobę w rodzinie: 800 zł netto lub 1200 zł netto w przypadku rodzin wychowujących niepełnosprawne dziecko. Osoby ubiegające się o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko będą musiały udokumentować dochody za 2014 rok ( załączniki do wniosku) oraz przedstawić sytuację bieżącą swojej rodziny.

Do wniosku o świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dziecko  nie trzeba dołączać żadnych dodatkowych dokumentów dotyczących dochodów, gdyż w takim przypadku świadczenie nie będzie uzależnione od kryterium dochodowego.

 

Comments are closed.